TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Tổng thanh tra Chính phủ: Chống tham nhũng quyết tâm cao nhưng hiệu quả rất thấp

Tổng thanh tra Chính phủ: Chống tham nhũng quyết tâm cao nhưng hiệu quả rất thấp

Ông Huỳnh Phong Tranh - Tổng thanh tra Chính phủ cho rằng, số vụ việc tham nhũng được phát hiện còn ít so với thực tế, nhiều vụ việc xử lý còn chậm, kéo dài…

Tại cuộc đối thoại về phòng, chống tham nhũng lần thứ 11 giữa Chính phủ Việt Nam với các nhà tài trợ quốc tế diễn ra sáng 6/12, Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã cho biết, công tác phòng chống tham nhũng của Việt Nam trong thời gian vừa qua với quyết tâm rất cao, nhưng việc triển khai các giải pháp lại chưa cao. Theo đánh giá Hội nghị Trung ương lần thứ V, tham nhũng hiện nay vẫn chưa được đẩy lùi.

Theo ông Tranh, trong 5 năm qua, chuyển biến lớn nhất trong công tác phòng chống tham nhũng là việc công khai, minh bạch trong hoạt động của bộ máy cơ quan Nhà nước và cải cách thủ tục hành chính.

Toàn ngành thanh tra đã triển khai gần 63.000 cuộc thanh, kiểm tra; chuyển cơ quan điều tra xử lý 464 vụ việc; thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 1.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ rõ: công tác phòng chống tham nhũng tại các địa phương chưa đạt mục tiêu đề ra là ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng.

Số vụ việc tham nhũng được phát hiện còn ít so với thực tế, nhiều vụ việc xử lý còn chậm, kéo dài… Đặc biệt, tham nhũng ngày càng diễn biến tinh vi, phức tạp, ở nhiều lĩnh vực, gây bức xúc trong xã hội, tiếp tục là thách thức lớn đối với sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước.

Trong các bài phát biểu của đối tác nước ngoài họ đều cho rằng, cách tiếp cận của Việt Nam về phòng chống tham nhũng vẫn chưa thiết thực, thậm chí chưa sẵn sàng hành động. Tổng thanh tra Chính phủ  đánh giá thế nào về những ý kiến  này?

Chúng tôi rất chia sẻ với các ý kiến của đại biểu. Có thể nói, về chủ trương, nghị quyết, các luật cùng với quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước thì rất cao.

Chẳng hạn, ở Việt Nam đã Luật phòng chống tham nhũng ra đời năm 2005, đến tháng 11/2012 vừa qua Quốc hội đã thông qua Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi.

Trong đó sửa đổi 20 điều, với các nội dung rất rõ ràng, cụ thể và tiến tới sẽ sửa đổi hoàn chỉnh Luật vào các năm tiếp theo trên cơ sở thực tiễn đã thực hiện những chủ trương vừa qua. Ngoài ra, luật Đấu thầu, luật Đầu tư công, luật khiếu nại tố cáo và đặc biệt sửa đổi bộ luật hình sự…thì cũng đã đề cập đến các giải pháp phòng chống tham nhũng.

Trên cơ sở các luật này, Chính phủ Việt Nam cũng đã cam kết với Công ước Liên hiệp quốc về xây dựng chiến lược quốc gia đến năm 2020. Có thể thấy, trên cơ sở luật, các chủ trương của Đảng, Chính phủ và các chiến lược đã thấy quyết tâm rất cao trong việc xây dựng thể chế.

Tuy nhiên, cũng như các đại biểu đã bình luận, Việt Nam đã đưa ra 9 giải pháp cụ thể để triển khai những chủ trương này.

Qua đánh giá, phần lớn giải pháp đưa ra là có hiệu quả, cũng còn một vài giải pháp chỉ mang tính hình thức, chưa sâu, thực hiện chưa đến nơi đến trốn, chưa triệt để.

Sắp tới, để thực hiện luật phòng chống tham nhũng cũng như thực hiện nghị quyết Trung ương V, Chính phủ đã ban hành chương trình hành động cụ thể.

Có đại biểu đã thẳng thắn rằng, chúng ta cần phải hành động nhiều hơn là nói. Vậy trong thời gian tới đây Việt Nam sẽ phải có những hành động thiết thực gì để tạo được lòng tin?

Sau khi sơ kết 5 năm luật phòng chống tham nhũng, sơ kết nghị quyết Trung ương 3 khóa X, Chính phủ cũng nhận thấy còn nhiều hạn chế, khuyết điểm.

Do đó, trên cơ sở các cuộc đối thoại chúng tôi tin tưởng nhiệm vụ phòng chống tham nhũng sắp tới sẽ mang lại hiệu quả hơn.

Đối với những băn khoăn của đại biểu, chúng tôi cho đây hoàn toàn đúng. Vì thời gian vừa qua chúng ta đã đưa ra một số giải pháp nhưng chưa thật sự mang lại kết quả.

Những giải pháp này sẽ được điều chỉnh, bổ xung bằng các văn bản pháp quy, sau đó sẽ triển khai thực  hiện đến nơi đến chốn.

Tham nhũng là hành vi tinh vi khó phát hiện, càng về sau càng tinh vi, người tham nhũng là người có chức, có quyền nên phát hiện hành vi rất khó khăn.

Các tổ chức tố cáo tham nhũng cũng rất ít. Cùng với đó, các giải pháp phòng chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ngày càng mạnh mẽ hơn nên các hành vi tham nhũng được xử lý kịp thời, kiên quyết nên giảm đi.

Hiện nay chúng ta đang khuyến khích người dân tham gia vào công tác phòng chống tham nhũng. Nhưng trên thực tế, quyền lợi người đi tố cáo lại không được đảm bảo, thậm chí những người tích cực chống tham nhũng lại có tâm trạng thái độ rất tiêu cực. Vậy, việc triển khai phòng chống tham nhũng tới đây sẽ quan tâm và bảo vệ những người đứng ra tố cáo như thế nào, thưa ông?

Thời gian vừa qua, việc bảo vệ người tố cáo cũng đã được các ngành, các cấp quan tâm. Nhưng dù sao chúng ta cũng phải thừa nhận việc bảo vệ này vẫn chưa được đầy đủ và chặt chẽ, người tố cáo chưa được bảo vệ an toàn.

Chúng tôi đang triển khai các giải pháp, ví dụ luật tố cáo đang có nghị định của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ sẽ có những thông tư hướng dẫn cụ thể để các cấp, ngành thực hiện luật tố cáo làm sao ch