Tin mới

VN-Index:

GTGD : tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD : tỷ VNĐ

Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Thứ 4, 29/06/2011, 03:41 PM

Việt Nam năm 2010: Thu nhập bình quân đầu người/tháng của hộ giàu nhất gấp 9,2 lần hộ nghèo nhất

Việt Nam năm 2010: Thu nhập bình quân đầu người/tháng của hộ giàu nhất gấp 9,2 lần hộ nghèo nhất

Đó là kết quả khảo sát mức sống hộ dân cư 2010 của Tổng cục thống kê. Sự phân hóa giàu nghèo ở Việt Nam vẫn coi là tương đối bình đẳng song đang có xu hướng tăng.

Theo kết quả của cuộc khảo sát mức sống hộ dân cư 2010 của Tổng cục Thống kê Việt Nam (GSO), thu nhập bình quân 1 người 1 tháng của nhóm hộ giàu nhất gấp 9,2 lần thu nhập nhóm hộ nghèo nhất, tăng so với các năm trước.

Chênh lệch thu nhập và phân hóa giàu nghèo trong dân cư theo hệ số GINI hoặc tiêu chuẩn 40%.

Hệ số GINI được nhận giá trị từ 0 đến 1. Hệ số càng gần 1 thì sự phân hóa giàu nghèo càng tăng.

Tại Việt Nam năm 2010 hệ số này hiện ở mức 0,43 và có xu hướng tăng qua các năm (năm 2002 là 0,418, năm 2004 và 2006 là 0,42 đến năm 2008 là 0,43).

Theo tiêu chuẩn “40%” của Ngân hàng Thế giới có nghĩa là tỷ trọng thu nhập của 40% dân số có thu nhập thấp nhất trong tổng số thu nhập toàn bộ dân cư. Nếu tỷ trọng này nhỏ hơn 12% là có sự bất bình đẳng cao về thu nhập; trong khoảng 12% - 17% có sự bất bình đẳng vừa và lớn hơn 17% là tương đối bình đẳng.

Tỷ trọng này ở nước ta tính theo số hộ là 17,98% năm 2002; 17,4% năm 2004 và 2006; năm 2008 là 16,4% đến 2010 tỷ trọng này là 15%.

Theo tiêu chuẩn này thì Việt Nam có phân bố thu nhập tương đối bình đẳng, nhưng đang có xu hướng tăng lên mức bất bình đẳng vừa.

Khánh Linh – Cao Sơn
Theo GSO

phuongmai

Từ khóa
tin mới