TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

WB hỗ trợ nâng cấp cho 5 đô thị trọng điểm tại ĐBSCL

WB hỗ trợ nâng cấp cho 5 đô thị trọng điểm tại ĐBSCL

Từ nguồn vốn của mình, WB sẽ giúp các thành phố trọng điểm tại ĐBSCL nâng cấp cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, xóa nhà tre lá, giải quyết an sinh xã hội ...

Ngân hàng Thế gii (WB) đã chn 5 đô th trng đim ti khu vc đồng bng sông Cu Long (ĐBSCL) gm: thành ph M Tho (Tin Giang), thành ph Cà Mau (tnh Cà Mau), thành ph Rch Giá (Kiên Giang), th xã Trà Vinh (tnh Trà Vinh) và thành ph Cn Thơ để h tr nâng cp đô th.

 

Ông Nguyn Hoàng Đảm, Phó Ch tch UBND thành ph M Tho (Tin Giang) cho biết như trên hi sáng ngày 3-7. T ngun vn ca mình, WB s giúp các thành ph trng đim ti ĐBSCL nâng cp cơ s h tng, chnh trang đô th, xóa nhà tre lá, gii quyết an sinh xã hi và v sinh môi trường; đổi mi b mt theo hướng xanh - sch - đẹp và thân thin vi môi trường sinh thái.

 

Đối vi M Tho, l trình để được WB gii ngân theo các bước sau: trong 6 tháng cui năm 2009 lp d án tin kh thi, năm 2010 xây dng d án kh thi và sau khi được phê duyt s bt đầu các bước trin khai tiếp theo, d kiến t 6-2011 tr đi WB gii ngân.

 

Thành ph M Tho là mt trong nhng đô th ni tiếng lâu đời ca “Lc tnh Nam K” thu xưa, có nhiu đóng góp cho lch s hình thành và phát trin vùng đất Nam b. Năm 2009, thành ph M Tho đang chun b k nim 330 năm “M Tho Đại ph”, các hot động tp trung vào tháng 12/2009.

 

Theo TTXVN

ngocdiep

Trở lên trên