TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Xuất khẩu vào Mỹ phải tuân thủ luật mới

Xuất khẩu vào Mỹ phải tuân thủ luật mới

Sản phẩm xuất khẩu bắt buộc phải tuân thủ theo nhiều qui định khác nhau, trong đó có đạo luật về cải tiến an toàn sản phẩm tiêu dùng.

Đây là vn đề khó khăn mà các doanh nghip xut khu ca Vit Nam gp phi khi xut khu sang M.

 

Theo s liu ca Tng cc Hi quan, na đầu năm 2009, kim ngch xut khu dt may Vit Nam sang M đạt 2,04 t USD, tăng 2,86% so vi cùng k năm 2008; xut khu sn phm g ca Vit Nam đạt 462,7 triu USD, gim 0,5% so vi cùng k năm 2008...

 

Lut mi áp dng t 15/8

 

Đạo lut v ci tiến an toàn sn phm tiêu dùng đã được Quc hi M thông qua và chính thc có hiu lc t ngày 15/8/2008. Văn bn quy định nhng điu kin liên quan đến nhp khu mt s mt hàng chiếm th phn xut khu ln ca Vit Nam. T ngày 15/8/2009 ti, mt s quy định mi trong Đạo lut v ci tiến an toàn sn phm tiêu dùng s tác động trc tiếp đến vic sn phm dt may và đồ ni tht ca Vit Nam vào th trường Hoa K trong thi gian ti.

 

Ông Richard O'Brien, Giám đốc Chương trình Quc tế và Đối ngoi Liên Chính ph, U ban An toàn sn phm tiêu dùng Hoa K (CPSC) cho rng, để hn chế ti đa ri ro hàng hóa b t chi nhp khu vào Hoa K vì lý do không an toàn cho người tiêu dùng, các doanh nghip trong lĩnh vc dt may và đồ g Vit Nam cn cp nht nhng qui định mi nht trong vic nhp khu hàng dt may và đồ g vào th trường Hoa K nói chung và đáp ng được nhng quy định trong Đạo lut "Ci tiến an toàn sn phm tiêu dùng" (CPSIA) nói riêng.

 

Ông cũng nhn mnh: "Đây là mt đạo lut rt phc tp, có tính bt buc chng nhn tiêu chun cao hơn so vi lut cũ, nếu vi phm có th dn đến các mc pht dân s và hình s, đồng thi Chính ph M có th ra lnh tiêu hy sn phm nếu vi phm".

 

Vic kim định và cp giy chng nhn đạt chun phi được thc hin bi mt cơ quan đánh giá độc lp do CPSC công nhn. Giy chng nhn này phi kèm theo sn phm hay chuyến hàng xut khu sn phm và phi có sn để cho CPSC và Hi quan M kim tra khi có yêu cu.

 

Đối vi sn phm đồ g nhp khu, theo ông Richard O'Brien, vic nhp khu đồ g ni tht vào Hoa K tương đối d, không cn xin giy phép nhp khu hay mt mt loi giy t đặc bit nào. Tuy nhiên, mt hàng này cũng có mt s quy định khá cht ch đối vi các sn phm ni tht dành cho tr em, đồ ni tht có thành phn dt và đồ ni tht chiếu sáng.

 

C th, đối vi các loi giường cũi cho tr em, có nhng quy định rt cht ch liên quan đến chiu cao ca thanh bao quanh, khong cách gia các b phn ca cũi, kích c bên trong, chi tiết hoàn thin, các linh kin bng kim loi và phi có hướng dn tháo lp đối vi nhng b phn tháo ghép.

 

Ngoài ra, nhà nhp khu các loi cũi cho tr em phi duy trì h sơ lưu tr trong vòng 3 năm k t ngày sn xut hoc nhp khu sn phm này. Hp carton đóng gói cũi và trên cũi phi dán nhãn vi nhng thông tin: tên, địa đim kinh doanh ca nhà sn xut, nhp khu, phân phi hoc bán hàng...

 

Nhãn hàng phi lưu ý người s dng dùng các loi đệm vi kích c c th cao bao nhiêu, dài bao nhiêu, rng bao nhiêu và lưu ý này phi viết bng ch hoa vi chiu cao ít nht là 1/4 inch và phi rõ ràng, d đọc, tương phn vi nn ch. Nhãn phi đảm bo không d b ty xoá, mt du và tn ti lâu dài cùng vi sn phm.

 

Sn phm không hp l b t chi ngay ti cng

 

Lô hàng trên 2 triu sn phm đồ ni tht có s dng nguyên liu dt ca Công ty c phn chế biến g Long Thành va được xut sang M phi được dán nhãn theo các quy định ca Lut nhn dng sn phm si dt (TFPIA), được giám sát bi U ban Thương mi Liên bang (FTC).

 

Sn phm phi được đóng du, dán nhãn hoc ghi mác vi nhng thông tin: tên, t l phn trăm trng lượng ca các loi si có chiếm trên 5% trng lượng theo th t gim dn; % ca các loi si theo quy định được ghi là "các loi si khác"; tên nhà sn xut do FTC cp, tên nước sn xut.

 

Anh Nguyn Hu Thng, Trưởng phòng xut nhp khu Công ty C phn Chế biến g Long Thành cho biết, ngoài quy định không được bán đồ dùng tr em hoc dng c chăm sóc tr em có cha hàm lượng cht Pthalates (DEHP, DBP và BBP) trên 0,1%, nhà sn xut sn phm cho tr em còn được yêu cu phi đặt du hiu trên sn phm và bao bì để người mua có th xác định ngun gc, xut x ca nhà cung cp.

 

Ngoài nhng quy định trên, đồ ni tht có cha thành phn dt cũng chu s quy định ca Lut vi d cháy (FTA) được CPSC giám sát. Theo đó, nếu CPSC cho rng sn phm không tuân theo mt tiêu chun v d cháy, cơ quan này có quyn tiến hành các bin pháp trng pht v sn phm đó.

 

Theo ông Marc J.Schoem, Phó giám đốc Văn phòng Tuân th và Vn hành, sn phm không đáp ng yêu cu chng nhn thì s b t chi nhp khu ngay ti cng.

 

Trước đây nhng sn phm khi b phát hin không đạt tiêu chun thì b yêu cu tái xut, nhưng nay nhng sn phm vi phm này s không được phép tái xut mà phi b hy b. Vì ông cho rng, nếu nhng sn phm này được tái xut thì có nghĩa là nó s được tiêu th mt nước th ba nào khác, vi mc giá r hơn. Như vy s gây nh hưởng ti người dân nước th ba đó.

 

Do vy, chính ph M yêu cu phi hy b nhng sn phm không an toàn, vì h thy rng nếu người dân M không được đảm bo an toàn thì cũng s không có s an toàn đối vi nhng người dân nước khác. Mi chi phí cho vic tiêu hy (bao gm nhân công, vn chuyn, kho bãi...) s được tính cho người s hu hàng hóa đó.

 

Nếu không tr nhng khon phí này, h s b ghi n và s không được phép nhp khu trong tương lai cho ti khi thanh toán hết nhng khon này. Mc hình pht cũng rt cao. CPSIA gia tăng mc pht dân s lên đến 100.000 USD cho mt ln vi phm và lên ti 15.000.000 USD cho gp chung nhiu ln vi phm.

 

Vi mc hình pht rt cao này, ông Marc J.Schoem khuyến cáo các nhà sn xut Vit Nam, nhà nhp khu phía M cn đảm bo an toàn cho sn phm, có các bước th nghim độ an toàn ca sn phm trước khi xut/nhp khu hàng.

 

Nói v khó khăn do vướng phi các rào cn khi xut khu sang Hoa K, ông Nguyn Văn Thông, Vin trưởng Vin Nghiên cu dt may cho rng, tr ngi ln nht hin nay là vic doanh nghip tuân th các quy định mi phn ln b động theo yêu cu ca nhà nhp khu.

 

Nguyên nhân chính là do chưa có đầu mi qun lý mt cách h thng và cp nht các yêu cu mang tính quy chun ti các th trường nhp khu.

 

Chng hn liên quan ti gn 200 hóa cht b cm nhp ln s dng trong ngành dt may và da giày, vic thc hin đăng ký hóa cht đang gây lúng túng rt ln cho các doanh nghip do vic tìm hiu các quy định và th tc c th rt khó bi các doanh nghip không biết cách xác định hóa cht trong sn phm ca mình như thế nào mi đúng.

 

Đạo lut ci tiến an toàn sn phm tiêu dùng áp dng đối vi ngành dt may có hiu lc t 10/2/2010 cũng s nh hưởng không nh ti doanh nghip. Chính vì vy, để tiếp tc xut khu hàng dt may vào th trường này, doanh nghip Vit Nam phi nm rt k và phi tuân th nghiêm ngt đạo lut này.

 

Theo Hương Loan

VnEconomy

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên