TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VPB, TRA, FTM, DSP, CTF, CC1, KHW, LPB, IVS, SDU, HNF, WTN, RCC, MQN, QPH, KIP, VES, PEC, WTN: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

VPB, TRA, FTM, DSP, CTF, CC1, KHW, LPB, IVS, SDU, HNF, WTN, RCC, MQN, QPH, KIP, VES, PEC, WTN: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB): Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT, đã mua 8 triệu cp, nâng lượng sở hữu từ 113.687.982 cp (tỷ lệ 4,494%) lên 121.687.982 cp (tỷ lệ 4,81%). Giao dịch thực hiện từ 21/11 đến 20/12/2018.

Cùng thời gian, bà Vũ Thị Quyên, mẹ đẻ ông Ngô Chí Dũng, đã mua 13 triệu cp, nâng lượng sở hữu từ 107.700.954 cp (tỷ lệ 4,257%) lên 120.700.954 cp (tỷ lệ 4,771%).

CTCP Traphaco (TRA): Ông Trần Túc Mã, Tổng Giám đốc, đã mua 500.000 cp, nâng lượng sở hữu từ 772.308 cp (tỷ lệ 1,86%) lên 1.272.308 cp (tỷ lệ 3,07%). Giao dịch thực hiện từ 11/12 đến 25/12/2018.

CTCP Đầu tư phát triển Đức Quân (FTM): Ông Nguyễn Chí Cường, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 390.790 cp, nâng lượng sở hữu từ 3.317.610 cp (tỷ lệ 6,63%) lên 3.708.400 cp (tỷ lệ 7,4%). Giao dịch thực hiện ngày 21/12/2018.

Cũng liên quan đến cổ phiếu FTM, ông Phạm Đình Giá, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 442.500 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 3.213.050 cp (tỷ lệ 6,42%). Giao dịch thực hiện ngày 19/12/2018. Tiếp đó ngày 20/12/2018 ông Giá đã bán 772.210 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 2.440.840 cp (tỷ lệ 4,88%) và không còn là cổ đông lớn.

Ngoài ra bà Phạm Thị Thu Lộc, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 670.440 cp, nâng lượng sở hữu từ 2.482.190 cp (tỷ lệ 4,96%) lên 3.152.630 cp (tỷ lệ 6,3%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 20/12/2018.

CTCP Dịch vụ du lịch Phú Thọ (DSP): CTCP Sam Holdings đã mua 7 triệu cp, nâng lượng sở hữu từ 34.489.425 cp (tỷ lệ 29,06%) lên 41.489.425 cp (tỷ lệ 34,96%). Giao dịch thực hiện ngày 18/12/2018.

CTCP City Auto (CTF): Ông Nguyễn Văn Tuấn, em bà Nguyễn Thị Tâm, Thành viên BKS, đăng ký bán toàn bộ 890.000 cp (tỷ lệ 4,9%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/12/2018 đến 3/1/2019.

Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (CC1): Ông Lê Thành, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 14.076.800 cp (tỷ lệ 12,82%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 26/12/2018 đến 24/1/2018.

CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa (KHW): CTCP Cơ điện lạnh đăng ký mua 2,4 triệu cp. Trước giao dịch cơ điện lạnh sở hữu 4.060.600 cp (tỷ lệ 15,56%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 26/12/2018 đến 23/1/2019.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB): Ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT, đã mua 1,2 triệu cp, nâng lượng sở hữu từ 30.004.987 cp (tỷ lệ 4,13%) lên 32.194.987 cp (tỷ lệ 4,29%). Giao dịch thực hiện từ 14/12 đến 20/12/2018.

CTCP Chứng khoán đầu tư Việt Nam (IVS): Ông Đoàn Ngọc Hoàn, Phó chủ tịch, đăng ký bán 600.000 cp trong tổng số 800.000 cp (tỷ lệ 2,35%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 26/12/2018 đến 24/1/2019.

CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà (SDU): Ông Hoàng Văn Anh, Chủ tịch HĐQT, đã mua 131.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 4.654.600 cp (tỷ lệ 23,27%). Giao dịch thực hiện từ 20/11 đến 19/12/2018.

CTCP Thực phẩm Hữu Nghị (HNF): Bà Lê Thị Lan Anh, Phó Chủ tịch, đã bán toàn bộ 2.743.486 cp (tỷ lệ 14,58%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 20/12/2018.

Trong khi đó cùng ngày, CTCP DNA Holding đã mua 2.743.486 cp (tỷ lệ 14,58%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch DNA Holding không sở hữu cổ phiếu nào.

CTCP Cấp thoát nước Tây Ninh (WTN): CTCP Hải Đăng đã bán toàn bộ 2,4 triệu cp (tỷ lệ 22,69%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 12/12/2018.

CTCP Tổng công ty Công trình đường sắt (RCC): Ông Tạ Hữu Diễn, phó Chủ tịch, đã mua 669.334 cp trong tổng số 1 triệu cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 2.927.103 cp (tỷ lệ 18,94%). Giao dịch thực hiện từ 15/11/2018 đến 14/12/2018.

CTCP Môi trường đô thị Quảng Ngãi (MQN): UBND tỉnh Quảng Ngãi đăng ký bán toàn bộ 816.127 cp (tỷ lệ 51,15%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 27/12/2018 đến 25/1/2019.

CTCP Thủy điện Quế Phong (QPH): CTCP Điện lực Trung Sơn đăng ký mua 1.590.000 cp. Trước giao dịch Điện lực Trung Sơn sở hữu 14.303.007 cp (tỷ lệ 76,97%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 26/12/2018 đến 24/1/2019.

Cũng liên quan đến cổ phiếu QPH, cùng thời gian, ông Lê Thái Hưng, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 1.462.000 cp. Trước giao dịch ông Hưng sở hữu 38.000 cp (tỷ lệ 0,2%).

CTCP K.I.P Việt Nam (KIP): Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam đăng ký bán toàn bộ 124.228 cp (tỷ lệ 1,27%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 26/12/2018 đến 24/1/2019.

CTCP Đầu tư và xây dựng điện Me ca Vneco (VES): Ông Vũ Đình Cương, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 449.400 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 517.100 cp (tỷ lệ 5,74%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 17/8/2018.

CTCP Cơ khí điện lực (PEC): Ông Lê Minh Hải, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 1.357.783 cp. Trước giao dịch ông Hải sở hữu 775.814 cp (tỷ lệ 24,9%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 26/12/2018 đén 23/1/2019.

CTCP Cấp thoát nước Tây Ninh (WTN): CTCP Đầu tư ngành nước DNP đã mua 2.399.000 cp (tỷ lệ 22,68%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch DNP không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 11/12/2018.

Mai Nguyễn

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên