TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Áp dụng cơ chế thị trường để quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

31-03-2018 - 09:13 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Áp dụng cơ chế thị trường để quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

Đây là một trong 6 nguyên tắc được đưa ra trong Nghị định 44 của Chính phủ ban hành mới đây.

Việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không phải đảm bảo 6 nguyên tắc, theo Nghị định mới, gồm:

Thứ nhất, mọi tài sản kết cấu hạ tầng hàng không đều được Nhà nước giao cho đối tượng quản lý theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, quản lý nhà nước về tài sản kết cấu hạ tầng hàng không được thực hiện thống nhất, phân cấp rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan nhà nước và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan nhà nước; tách bạch giữa chức năng quản lý nhà nước của cơ quan nhà nước với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Thứ ba, việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không thực hiện theo cơ chế thị trường; bảo toàn và đa dạng hóa nguồn vốn; phát triển tài sản kết cấu hạ tầng hàng không.

Thứ tư, tài sản kết cấu hạ tầng hàng không được thống kê, kế toán đầy đủ về hiện vật và giá trị, những tài sản có nguy cơ chịu rủi ro cao do thiên tai, hoả hoạn và nguyên nhân bất khả kháng khác được quản lý rủi ro về tài chính thông qua công cụ bảo hiểm hoặc công cụ khác theo quy định của pháp luật.

Thứ năm, việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không phải bảo đảm công khai, minh bạch; được giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Thứ sáu, tài sản kết cấu hạ tầng hàng không liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia quy định tại Nghị định này được xác định theo quy định của pháp luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia.

Quy định giao tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

Tài sản kết cấu hạ tầng hàng không quy định tại Nghị định này được giao cho cơ quan được giao quản lý tài sản là cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không thuộc Bộ GTVT.

Việc giao tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo hình thức tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, pháp luật chuyên ngành hàng không và pháp luật có liên quan.

Thủ tướng Chính phủ quyết định giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia, tài sản kết cấu hạ tầng hàng không hình thành từ dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư theo quy định trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Bộ GTVT và ý kiến của các cơ quan có liên quan.

Bộ trưởng Bộ GTVT quyết định giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không không thuộc phạm vi quy định.

Phương thức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

Cũng theo Nghị định, việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không được thực hiện theo các phương thức sau:

Cơ quan được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không trực tiếp tổ chức khai thác tài sản; cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không; chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không.

Nguồn thu từ khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không gồm: Phí, lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí; giá dịch vụ cất, hạ cánh và các dịch vụ liên quan khác (nếu có) theo quy định của pháp luật; tiền thu từ cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo quy định tại Nghị định này trong trường hợp cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản.

T.Công

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên