TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Trường hợp được hỗ trợ khi không đủ điều kiện bồi thường về đất

22-05-2015 - 15:10 PM | Bất động sản

Trường hợp được hỗ trợ khi không đủ điều kiện bồi thường về đất

Đối với những trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không đủ điều kiện bồi thường về đất theo quy định thì căn cứ vào nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, lý do không đủ điều kiện, thời điểm đất đó được đưa vào sử dụng để xem xét hỗ trợ.

Đây là nội dung quy định tại quyết định 23/2015/QĐ-UBND TPHCM mới ban hành.

Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

Theo quyết định 23 , đối với trường hợp tái định cư trên diện tích đất còn lại của thửa đất có nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất:Quy định mới cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở để tái định cư nếu thửa đất có nhà ở bị thu hồi còn diện tích đất nông nghiệp không được công nhận là đất ở. Tuy nhiên, việc chuyển mục đích phải đáp ứng các điều kiện sau:

-Khi phần diện tích còn lại của thửa đất thu hồi đủ điều kiện được tách thửa theo quy định.

-Trường hợp phần diện tích còn lại của thửa đất có nhà ở bị thu hồi không đủ điều kiện được tách thửa thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi hoặc người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng phần diện tích đất còn lại theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Đối với Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang sử dụng đất để thực hiện Dự án xây dựng nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường thì việc bồi thường thực hiện theo quy định sau đây:

-Trường hợp thu hồi một phần diện tích đất của Dự án mà phần còn lại vẫn đủ điều kiện để tiếp tục thực hiện Dự án thì được bồi thường bằng tiền đối với phần diện tích đất thu hồi;

-Trường hợp thu hồi đất của Dự án mà phần còn lại không đủ điều kiện để tiếp tục thực hiện Dự án thì được bồi thường bằng đất để thực hiện Dự án hoặc bồi thường bằng tiền;

Đối với Dự án đã đưa vào kinh doanh thì được bồi thường bằng tiền.

Bồi thường đối với diện tích đất còn lại nhỏ

Trựờng hợp diện tích đất ở còn lại của người sử dụng đất sau khi Nhà nước thu hồi không đủ điều kiện cấp giấy phép xây dựng theo quy định hoặc đất nông nghiệp còn lại nhỏ hơn quy định về hạn mức tách thửa không thể tiếp tục sản xuất nông nghiệp hoặc không đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất, nếu người bị thu hồi đất có yêu cầu Nhà nước thu hồi phần diện tích đất còn lại thì UBND quận, huyện thực hiện việc thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ phần diện tích này theo Phương án được phê duyệt của Dự án đang triển khai thực hiện.

Ở phần quy định này, Quyết định 23 đã bỏ phần quy định “UBND quận, huyện hướng dẫn sử dụng theo quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn” như ở quyết định 35 hiện hành. Như vậy, phần diện tích “siêu nhỏ” còn lại sau khi bị thu hồi đất theo quy định mới là vẫn còn bỏ lửng chưa rõ ràng.

Một ngôi nhà siêu mỏng kì dị

Bồi thường diện tích đất ở có vườn, ao

Điều kiện để được bồi thường là đất vườn, ao của hộ gia đình, cá nhân phải ở trong cùng một thửa đất đang có nhà ở.

Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành trước ngày 18-12-1980 và người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai năm 2013 thì diện tích đất ở được xác định theo giấy tờ đó.

Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18-12-1980 đến trước ngày 1-7-2004 và người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai năm 2013 mà trong giấy tờ đó ghi rõ diện tích đất ở thì diện tích đất ở được xác định theo giấy tờ đó…

Hỗ trợ đối với trường hợp không đủ điều kiện bồi thường về đất

Đối với những trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không đủ điều kiện bồi thường về đất theo quy định tại quyết định này thì căn cứ vào nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, lý do không đủ điều kiện, thời điểm đất đó được đưa vào sử dụng để xem xét hỗ trợ.

Trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất và không vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1-7-2014 mà không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định thì phần diện tích đất ở trong hạn mức được hỗ trợ về đất bằng 100% đơn giá đất ở để tính bồi thường, diện tích để tính hỗ trợ là diện tích đất ở thực tế sử dụng nhưng không vượt quá hạn mức giao đất ở; phần diện tích đất ở vượt hạn mức (nếu có) được hỗ trợ bằng 100% đơn giá đất nông nghiệp để tính bồi thường theo Phương án được phê duyệt.

Đối với đất nông nghiệp sử dụng, ổn định từ trước ngày 1-7-2004 được hỗ trợ về đất bằng 100% giá đất nông nghiệp để tính bồi thường theo Phương án được phê duyệt đối với phần diện tích đất đang sử dụng nhưng không vượt quá 10.000m2/hộ.

Hộ gia đình, cá nhân tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp thì cũng được giải quyết hỗ trợ về đất nông nghiệp, đối với phần diện tích vượt hạn mức chỉ được tính hỗ trợ chi phí đầu tư vào đất.

Trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất thì cũng được hỗ trợ theo quy định trên.

Hỗ trợ chi phí di chuyển chỗ ở

Quy định mới giữ nguyên mức hỗ trợ di đời đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Cụ thể, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động được hỗ trợ di dời 6.000.000 đồng/hộ.

Thương binh, gia đình liệt sĩ (cha mẹ, vợ, chồng, con là liệt sĩ): 4.000.000 đồng/hộ.

Gia đình có công với Cách mạng, gia đình Cách mạng lão thành, gia đình cán bộ hưu trí và các đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên khác: 2.000.000 đồng/hộ.

 

Đ.LIÊN

Pháp Luật TPHCM

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên