MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội

26-02-2020 - 15:00 PM | Xã hội

Trên cương vị mới, sáng 26/2, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn cho biết, trong thời gian qua, công tác Mặt trận Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác vận động, tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc; động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội triển khai có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ tại buổi làm việc - Ảnh: Minh Khánh

Trong những năm qua, MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp với chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng.

Công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội; tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024 được thực hiện nghiêm túc, nhất là tuyên truyền và vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; thực hiện 2 Bộ Quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội.

Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, tuyên truyền, vận động đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, các chức sắc tôn giáo, người có đạo và đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường phát triển, mở rộng tổ chức, kết nạp đoàn viên, hội viên; chú trọng thu hút lực lượng người cao tuổi, cán bộ hưu trí, các nhân sĩ, trí thức, chuyên gia, người tiêu biểu trong các dân tộc ít người, các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng tham gia công tác Mặt trận.

Tập trung làm tốt công tác nắm tình hình và định hướng dư luận nhân dân trên địa bàn, kịp thời báo cáo cấp ủy những vấn đề phức tạp nảy sinh; tham mưu cho cấp ủy và phối hợp với chính quyền trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận và phối hợp giải quyết những bức xúc của nhân dân, góp phần hạn chế phát sinh những điểm nóng, phức tạp ở các địa phương.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Thường trực MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Khánh

Phát huy tinh thần sáng tạo, động viên nhân dân hăng hái tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thời gian qua, Mặt trận đã thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên hiệp thương, phân công thực hiện. Tích cực thực hiện phong trào Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Đến nay đã có 6 huyện và 356 xã đạt chuẩn nông thôn mới, góp phần cùng Thành phố hoàn thành sớm 02 năm mục tiêu của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Thành phố đề ra.

Bên cạnh đó, Mặt trận đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", kết hợp tổ chức trưng bày giới thiệu hoạt động của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các cấp, đồng thời quảng bá, giới thiệu hàng hóa, sản phẩm thương hiệu Việt được bình chọn 10 năm qua.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội - Ảnh 3.

Ảnh: Minh Khánh

Về hoạt động Quỹ "Vì người nghèo", MTTQ các cấp phối hợp với Chính quyền thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tham gia có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững của Thủ đô. Trong năm năm qua, toàn Thành phố vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" được 334,9 tỷ đồng, đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 9.167 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn Thành phố hiện còn 0,42%.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Văn hóa - Xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, ông Phạm Lợi ghi nhận: Thời gian qua, hoạt động của mặt trận đã có nhiều đổi mới, nhất là đa dạng hóa phương thức hoạt động để tập hợp nhân dân thành phố, phát huy khối đại đoàn kết, tạo đồng thuận ngày càng cao. Mặt trận đã phối hợp với chính quyền thành phố phát động phong trào thi đua yêu nước đạt hiệu quả.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội - Ảnh 4.

Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Văn hóa - Xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, ông Phạm Lợi.

Đặc biệt Mặt trận đã coi trọng hoạt động phản biện xã hội, góp phần xây dựng những chính sách đảm bảo quyền lợi, lợi ích chính đáng của người dân. Nhờ đó, vai trò và vị thế của Mặt trận ngày càng được nâng cao.

Nhân dịp này, ông Phạm Lợi đề nghị Thành ủy có chủ trương tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo đối với mặt trận các cấp thành phố nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Mặt trận. Tổ chức tốt lấy ý kiến nhân dân vào văn kiện Đại hội Đảng, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị lớn. Tạo điều kiện để Mặt trận làm tốt hơn công tác giám sát và phản biện xã hội.

PGS. TS Bùi Thị An, nguyên ĐBQH khóa XIII, khẳng định rằng, MTTQ có vai trò cực kì quan trọng trong công tác vận động, tập hợp nhân sĩ trí thức, cùng nhân dân đóng góp trí tuệ vào công cuộc kiến thiết, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và Thủ đô nói riêng. Quá trình hoạt động, MTTQ Thành phố thường xuyên chủ động đề xuất cùng Đảng, Nhà nước xây dựng cơ chế chính sách tạo môi trường điều kiện làm việc cho trí thức. Đây là một yếu tố cơ bản, là động lực để đội ngũ trí thức phát huy tài năng, trí tuệ.

Dù vậy, bà Bùi Thị An cũng cho rằng, hiệu quả thực hiện chức năng vận động, tập hợp trí thức của MTTQ chưa cao, khai thác chưa tương xứng tiềm năng sẵn có của đội ngũ trí thức Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội - Ảnh 5.

Bà Bùi Thị An, nguyên ĐBQH khóa XIII.

“Làm sao để hoạt động của MTTQ hướng tới và đạt được mục tiêu cao nhất là tạo ra sức mạnh tổng hợp với đúng nghĩa của nó. Sức mạnh đó không dừng ở các văn bản ký kết, hội nghị mà phải thể hiện trên các hoạt động thực tiễn, phải cải thiện được chất lượng cuộc sống người dân làm thay đổi diện mạo của từng cơ sở và toàn thành phố”, bà Bùi Thị An băn khoăn.

Theo bà Bùi Thị An, đội ngũ trí thức cần một môi trường làm việc thông thoáng, bình đẳng phù hợp với chức năng, sở trường để đóng góp được nhiều công sức, trí tuệ, những ý kiến xây dựng, phản biện có tính khoa học cao, phù hợp với xu thế thời đại cũng như sự đổi mới của đất nước, phù hợp với Hiến pháp và Luật pháp của Nhà nước. Vì thế nên nâng cao chất lượng các cuộc hội thảo (như giai đoạn vừa rồi MTTQ Thành phố đã làm). Tránh tình trạng mỗi người một tham luận đọc xong giải tán, không có tranh luận, phản biện, không tạo được tiếng nói chung.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung ghi nhận những kết quả hoạt động phối hợp của Mặt trận các cấp với chính quyền thành phố các cấp. Cụ thể, Mặt trận tổ quốc thành phố là nơi tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp mọi tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đóng góp của người dân trên mọi lĩnh vực đời sống. Từ đó, giúp chính quyền các cấp kịp thời phát hiện ra những vấn đề trong công tác quản lý, điều chỉnh để các nội dung kế hoạch sát với thực tiễn, phục vụ đời sống người dân tốt hơn.

Bên cạnh đó, Mặt trận tổ quốc các cấp đã phối hợp với chính quyền thành phố vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Trong đó đáng chú ý là việc thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử của thành phố xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh; phong trào xây dựng nông thôn mới, trật tự văn minh đô thị; người Việt Nam dùng hàng Việt Nam; các cuộc vận động ủng hộ vì người nghèo…

Các hoạt động giám sát phản biện xã hội giúp cho chính quyền các cấp đưa ra những chủ trương, chính sách của Thành phố giúp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng có hiệu quả, sát với đời sống của người dân, doanh nghiệp.

Bổ sung chương trình, chính sách mới trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội - Ảnh 6.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Minh Khánh

Ông Nguyễn Đức Chung thông tin, Thành phố đang xây dựng kế hoạch đánh giá tác động của dịch bệnh Covid-19 đến chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của Thành phố. Trước ngày 15/3, Thành phố sẽ tổ chức hội nghị phản biện xã hội đóng góp ý kiến, có sự tham gia của Mặt trận tổ quốc và cộng đồng doanh nghiệp, nhằm đưa ra những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp để giảm thiểu ít nhất tác động của dịch Covid-19, phấn đấu Thành phố sẽ vẫn giữ được nhịp độ phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

Để làm tốt các nội dung phối hợp giữa chính quyền Thành phố  với Mặt trận tổ quốc các cấp, Chủ tịch UBND TP đề nghị có sự phối hợp chặt chẽ, bám sát các nhiệm vụ của Trung ương, Chính phủ để triển khai các nội dung chương trình đã ký kết, trong đó bổ sung các chương trình hoạt động mới trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Tiếp tục làm tốt công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp cũng như ý kiến phản biện của người dân. Trên cơ sở đó sẽ tiếp thu, lắng nghe và trả lời người dân một cách công khai, minh bạch, nhằm huy động mọi đóng góp của các tầng lớp Nhân dân tham gia xây dựng chính quyền, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành Thủ đô.

2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và Thủ đô. Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị chính quyền các cấp và mặt trận các cấp sẽ rà soát các kế hoạch để bổ sung các phong trào thi đua gắn liền với hoạt động kỷ niệm thiết thực của Trung ương, Thành phố trên địa bàn, góp phần hoàn thành các Nghị quyết, chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Hà Giang - Ảnh: Minh Khánh

Theo Hà Giang - Ảnh: Minh Khánh

Tổ Quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên