[ĐHCĐ HAGL] Lợi nhuận 6 tháng ước đạt 213 tỷ đồng do phải cõng 1 số công ty con chưa hoạt động

 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
Nóng
Tâm điểm
s
Trở lên trên