MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Y tế lên tiếng việc 5 lần đóng và mở thầu lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc

13-12-2021 - 17:01 PM | Xã hội

Bộ Y tế lên tiếng việc 5 lần đóng và mở thầu lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc

Bộ Y tế khẳng định, việc gia hạn thời gian đóng thầu và mở thầu các gói thầu của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia là phù hợp với quy định của pháp luật.

Sau khi có thông tin phản ánh việc Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia trong 3 tháng gia hạn 5 lần thời gian đóng và mở thầu các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc giai đoạn 2022-2023 nằm trong danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia, Bộ Y tế cho biết, việc gia hạn thời gian đóng và mở thầu các gói thầu này của Trung tâm là phù hợp với quy định của pháp luật đấu thầu.

Bộ Y tế thông tin, tại điểm m Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu quy định thời gian gửi văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu đến các nhà thầu đã nhận hồ sơ mời thầu tối thiểu là 10 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. Bên mời thầu thực hiện gia hạn thời điểm đóng thầu tương ứng bảo đảm quy định về thời gian gửi văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu.

Việc gia hạn thời gian đóng thầu và mở thầu các gói thầu này nhằm mục đích phục vụ công tác rà soát lại danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia để bảo đảm đáp ứng nguyên tắc của đấu thầu và đạt mục tiêu của công tác mua sắm tập trung là giảm chi phí, thời gian, đầu mối tổ chức đấu thầu, tăng cường tính chuyên nghiệp và đặc biệt góp phần tăng hiệu quả kinh tế.

Việc gia hạn thời gian đóng thầu và mở thầu các gói thầu đấu thầu tập trung cấp quốc gia không gây ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia của các cơ sở y tế.

Bộ Y tế lý giải, theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư 15/2019/TT-BYT, cơ sở y tế được tự tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung khi cơ sở y tế có nhu cầu sử dụng thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung, nhưng chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu tập trung được công bố.

Đồng thời, ngày 24/11/2021, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia đã ban hành công văn số 580/TTMS-NVD gửi sở y tế các tỉnh, thành phố, y tế các bộ, ngành và các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế về việc đề nghị các cơ sở y tế này có trách nhiệm chủ động mua sắm theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư 15/2019/TT-BYT về việc đảm bảo cung ứng thuốc cho nhu cầu điều trị trong thời gian chờ kết quả lựa chọn nhà thầu các thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia.

Y Vân

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên