MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cao su Quảng Nam (VHG): Mục tiêu lỗ 200 tỷ đồng năm 2017, thoái vốn tại Công nghiệp Cao su Quảng Nam xuống dưới 35%

20-07-2017 - 10:11 AM | Doanh nghiệp

Năm 2017 Cao su Quảng nam đặt mục tiêu đạt 500 tỷ đồng doanh thu và dự kiến lỗ khoảng 200 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư Cao su Quảng Nam (mã chứng khoán VHG) vừa quyết định thông qua việc thoái vốn tại CTCP Công nghiệp Cao su Quảng Nam. Dự kiến sau khi thực hiện thoái vốn, tỷ lệ sở hữu của Công ty tại CTCP Công nghiệp Cao su Quảng Nam còn dưới 35%.

HĐQT công ty cũng thống nhất giao Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban thực hiện các vấn đề liên quan.

CTCP Công nghiệp Cao su Quảng Nam là 1 trong 2 công ty con được hợp nhất kết quả kinh doanh trên BCTC quý 1/2017 của VHG, do VHG sở hữu 98,04% vốn điều lệ (tính đến 31/12/2016).

Trước đó, tháng 5/2017, HĐQT công ty cũng đã thông qua quyết định thoái toàn bộ 19% vốn tại CTCP Thủy sản Viễn Đông.

Cuối tháng 6/2017 vừa qua Công ty đã tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017 nhưng bất thành do tổng số cổ đông tham dự và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội chiếm 21,33% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.

Năm 2017 theo nội dung tờ trình dự kiến trình ĐHCĐ lần 2 tới đây, Cao su Quảng Nam đặt mục tiêu đạt 500 tỷ đồng doanh thu và dự kiến lỗ khoảng 200 tỷ đồng. Riêng quý 1/2017 công ty đã báo lỗ 67 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, năm 2017 công ty sẽ chỉ tiếp tục duy trì trồng và khai thác Cao su ở quy mô nhỏ, hạn chế tối đa chi phí tại lĩnh vực này. Đồng thời xem xét thoái một phần vốn đầu tư hoặc chuyển đổi sang cây công nghiệp khác phù hợp và hiệu quả hơn.

Mảng khai thác, chế biến khoáng sản dự kiến trong tương lai gần cũng còn nhiều khó khăn, chưa đem lại lợi ích như kỳ vọng, nên sẽ tiếp tục xem xét việc thoái vốn nhằm thu hồi một phần vốn đảm bảo lợi ích cho cổ đông và công ty.

Bên cạnh đó công ty sẽ tiếp tục triển khai xúc tiến các hoạt đọng thương mại trong lĩnh vực phân bón, hóa chất, nông sản và các sản phẩm khác nhằm gia tăng nguồn thu và lãi. Đẩy mạnh công tác thu hồi các khoản nợ quá hạn đã trích lập dự phòng để hoàn nhập chi phí làm gia tăng lợi nhuận trong năm 2017…

Thanh Mai

Tài chính Plus/HSX

Trở lên trên