MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sẽ điều chỉnh khung giá đất nếu có biến động trên 20%

15-01-2014 - 15:07 PM |

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang soạn thảo dự thảo Nghị định quy định phương pháp định giá đất, khung giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.

Căn cứ nguyên tắc và phương pháp định giá đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, trình Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01 tháng 6 của năm trước liền kề năm Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành bảng giá đất. Khung giá đất quy định mức giá tối thiểu và tối đa của từng loại đất, theo từng loại xã đồng bằng, trung du, miền núi của từng vùng kinh tế và theo từng loại đô thị.

Trên cơ sở khung giá đất do Chính phủ ban hành, bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành định kì 5 năm/lần và công bố vào ngày 1/1 hàng năm. Bảng giá đất qui định bảng giá của từng loại đất cụ thể: bảng giá đất trồng lúa, bảng giá đất ở đô thị, bảng giá đất trồng cây hàng năm, bảng giá đất nuôi trồng thủy sản…

Đặc biệt, trong thời gian thực hiện khung giá đất mà giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá tối thiểu trong khung giá đất trong khoảng thời gian từ 180 ngày trở lên thì Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Chính phủ điều chỉnh khung giá đất cho phù hợp.

Khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất hoặc cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thay đổi mục đích sử dụng đất, loại đô thị thì Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp.

Thanh Ngà

ngatt

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên