MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trong vòng 30 ngày sau khi giao nhà, chủ đầu tư phải làm thủ tục cấp sổ đỏ cho căn hộ

11-02-2014 - 20:37 PM |

Đây là điểm mới về trách nhiệm của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được quy định trong dự thảo Luật nhà ở (sửa đổi).

Theo đó, dự thảo nêu rõ trường hợp là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại thì còn phải có trách nhiệm thực hiện xây dựng nhà ở và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong dự án theo đúng văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan có thẩm quyền, đúng nội dung, thiết kế của dự án đã được phê duyệt và tiêu chuẩn diện tích đối với từng loại nhà ở theo quy định của pháp luật;

Sau khi có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà ở thì phải công khai trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương nơi có dự án và trụ sở Ban quản lý dự án về quy hoạch chi tiết của dự án, số lượng và loại nhà ở đầu tư xây dựng, số lượng nhà ở bán, cho thuê, cho thuê mua, tiến độ và thời hạn thanh toán tiền bán, cho thuê mua nhà ở;

Bên cạnh đó, khi hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh, huy động vốn góp của các tổ chức, cá nhân để triển khai thực hiện dự án phát triển nhà ở thì không được ủy quyền để bên tham gia hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh hoặc góp vốn thực hiện ký hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc hợp đồng đặt cọc các giao dịch về nhà ở mà phải trực tiếp ký hợp đồng với khách hàng;

Dự thảo cũng quy định, chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện dự án và kinh doanh sản phẩm nhà ở, quyền sử dụng đất trong dự án; Thực hiện việc huy động vốn, thu tiền bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở, thực hiện việc kinh doanh bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở, chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở theo đúng quy định của Luật này và pháp luật về đất đai;

Đặc biệt, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bàn giao nhà ở cho người mua hoặc kể từ ngày hết hạn thuê mua theo thỏa thuận thì phải làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho người mua, người thuê mua nhà ở, trừ trường hợp người mua, thuê mua tự nguyện làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

Ngoài ra, chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại phải chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền về xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, xử phạt vi phạm hành chính khi có sai phạm trong việc phát triển nhà ở, huy động vốn, ứng tiền trước của khách hàng, thực hiện các giao dịch về nhà ở và các hoạt động khác. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án và kết quả thực hiện dự án theo định kỳ và khi kết thúc dự án cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật này và pháp luật kinh doanh bất động sản.

Lan Anh

ngatt

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên