MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cơ điện lạnh (REE) báo lãi quý 1 tăng 70%, lên 471 tỷ đồng

Cơ điện lạnh (REE) báo lãi quý 1 tăng 70%, lên 471 tỷ đồng

Doanh thu quý 1 của Cơ điện lạnh REE đi ngang so với cùng kỳ.

CTCP Cơ điện lạnh (mã chứng khoán REE) công bố BCTC hợp nhất quý 1/2021 với doanh thu thuần đi ngang so với cùng kỳ, đạt gần 1.183 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu từ mảng cơ điện lạnh đạt 566 tỷ đồng, đóng góp gần 48% tổng doanh thu. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, mảng cơ điện lạnh giảm 100 tỷ đồng về doanh thu.

Mảng kinh doanh hạ tầng điện đạt hơn 372 tỷ đồng doanh thu, đóng góp tỷ trong 31,5% về doanh thu và tăng đến 120 tỷ đồng so với cùng kỳ tương ứng tỷ lệ tăng 48%. Mảng kinh doanh bất động sản mang về 245 tỷ đồng doanh thu, đi ngang so với cùng kỳ.

Cơ điện lạnh (REE) báo lãi quý 1 tăng 70%, lên 471 tỷ đồng - Ảnh 1.

Chi phí giá vốn giảm sâu dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 1/2021 đạt 436 tỷ đồng, tăng hơn 100 tỷ đồng so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính trong quý đạt hơn 111 tỷ đồng, tăng 45 tỷ đồng so với quý 1/2020 còn chi phí tài chính lại giảm được 33 tỷ đồng, xuống còn gần 95 tỷ đồng chủ yếu nhờ quý 1 năm ngoái công ty trích lập dự phòng giảm giá đầu tư hơn 20 tỷ đồng còn năm nay hoàn nhập gần 200 triệu đồng.

BCTC công ty ghi nhận, tính đến hết quý 1/2021 Cơ điện lạnh REE còn hơn 1.000 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng dưới 3 tháng, tăng 600 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Ngoài ra còn gần 750 tỷ đồng các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. Tổng nợ phải trả đến cuối kỳ 8.189 tỷ đồng, giảm 128 tỷ đồng so với đầu kỳ trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.234 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 4.510 tỷ đồng.

Trừ các chi phí khác, quý 1/2021 Cơ điện lạnh REE còn lãi trước thuế 538 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 471,8 tỷ đồng, tăng 69,7% so với lợi nhuận đạt được quý 1/2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 416 tỷ đồng. EPS đạt 1.345 đồng.

Cơ điện lạnh (REE) báo lãi quý 1 tăng 70%, lên 471 tỷ đồng - Ảnh 2.

Đối với các mảng kinh doanh cụ thể, mảng bất động sản dù doanh thu không lớn nhưng đóng góp gần 118 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, góp hơn 24% tổng LNST cả quý. Mảng hạ tầng điện nước mang lại số lãi hơn 269 tỷ đồng. Mảng cơ điện lạnh dù doanh thu lớn nhất, nhưng lợi nhuận chỉ mảng lại hơn 37 tỷ đồng. Còn lại là lợi nhuận từ hạ tầng nước.

Năm 2021 Cơ điện lạnh REE đặt mục tiêu đạt 6.933 tỷ đồng doanh thu và gần 1.769 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy kết thúc quý 1 REE đã hoàn thành hơn 17% kế hoạch doanh thu và 23,6% chỉ tiêu lợi nhuận.

Nam Hà

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên