MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty Bất động sản CRV thuộc nhóm Hoàng Huy chào bán 13,2 triệu cổ phiếu

07-03-2022 - 18:23 PM | Doanh nghiệp

Công ty Bất động sản CRV thuộc nhóm Hoàng Huy chào bán 13,2 triệu cổ phiếu

Tại đại hội cổ đông năm ngoái, lãnh đạo của Tài chính Hoàng Huy cho biết công ty có kế hoạch IPO công ty con là Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV và đầu năm nay, CRV đã hoàn thành đăng ký lưu ký chứng khoán. Sau khi đợt chào bán cổ phiếu này thành công, vốn điều lệ của CRV sẽ tăng lên 6.724 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV (CRV) đã công bố kế hoạch chào bán ra cho cổ đông hiện hữu 13,2 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Sô

Thời gian nhận đăng ký mua từ ngày 18/3/2022 đến ngày 7/4/2022. Tổng giá trị huy động vốn là 132 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng cho mục đích mua sắm tài sản máy móc thiết bị xây dựng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán nhỏ hơn số tiền dự kiến thu được, công ty sẽ tiếp tục sử dụng nguồn vốn tự có từ hoạt động kinh doanh của công ty hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác của công ty nhằm bù đắp phần còn thiếu để thực hiện kế hoạch sử dụng vốn.

Được biết, tập đoàn CRV là một công ty thành viên của Tập đoàn Hoàng Huy. Được thành lập từ năm 2006, CRV hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực phát triển bất động sản.

Vào đầu năm 2022, CRV đã thực hiện đại chúng hóa và được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chấp nhận đăng ký chứng khoán với mã CRV.

Hiện nay, CRV có vốn điều lệ là 6.592 tỷ đồng, chủ tịch tập đoàn là ông Đỗ Hữu Hạ - chủ tịch của Tập đoàn Tài chính Hoàng Huy (TCH) và CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS). TCH là công ty mẹ của CRV, hiện đang nắm giữ quyền biểu quyết là 81,67%. Trong đó, TCH nắm giữ trực tiếp 38,09% cổ phần của CRV và sở hữu gián tiếp qua HHS 43,58%.

Về hoạt động kinh doanh, thời gian qua CRV vừa đầu tư xây dựng và cơ bản đã hoàn thành đầu tư dự án Gold Tower (thuộc dự án Golden Land Buiding) tại Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Ngoài ra, CRV đang xúc tiến các thủ tục nhận chuyển nhượng dự án hoặc cổ phần tại công ty dự án của các dự án như Hoàng Huy Commerce, Hoàng Huy New City và Hoàng Huy Green River khi đủ điều kiện và được cơ quan quản lý phê duyệt.

Trong 3 quý cuối năm 2021, CRV đạt doanh thu đạt 235 tỷ đồng giảm 50% so với cùng kỳ năm 2020, lợi nhuận sau thuế đạt 285 tỷ đồng, tăng 5%. Theo chia sẻ từ công ty, việc giảm doanh thu do trong nửa đầu năm có gián đoạn do dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội.

Tính đến hết năm 2021, tổng tài sản của CRV đạt 8.008 tỷ đồng, công ty không sử dụng nợ vay và đang có 5.020 tỷ đồng tiền gửi tại các ngân hàng. Công ty cho biết đây là nguồn vốn dự trữ để CRV có thể thực hiện nhận chuyển nhượng các dự án và mở rộng quỹ đất, M&A các dự án bất động sản khác.

https://cafef.vn/cong-ty-bat-dong-san-crv-thuoc-nhom-hoang-huy-len-ke-hoach-chao-ban-co-phieu-truoc-them-ipo-20220307153844767.chn

Huyền Trang

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên