MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CTCK BIDV (BSC) lãi hơn 97 tỷ đồng trong quý 2/2017, tăng 270% so với cùng kỳ

Tính chung 6 tháng đầu năm, BSI đạt 285,6 tỷ đồng doanh thu hoạt động và 120 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế - tăng 174%.

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSI) đã công bố BCTC quý 2/2017.

Doanh thu hoạt động của công ty đạt gần 177 tỷ đồng – tăng 83% so với quý 2/2016. Trong đó, doanh thu từ môi giới đạt gần 46 tỷ đồng – tăng 35%. Lãi từ cho vay và phải thu đạt 30,3 tỷ đồng – tăng 32%.

Cũng như các công ty chứng khoán khác, với sự thay đổi trong quy định kế toán tại Thông tư 334, BSI có 31 tỷ đồng chênh lệch tăng đánh giá lại các tài sản tài chính. Với sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán, BSI đạt 57,5 tỷ đồng lãi bán các tài sản tài chính – tăng hơn 200%.

Trong khi doanh thu tăng mạnh thì chi phí hoạt động lại giảm mạnh, nhờ đó BSI lãi 97,4 tỷ đồng LNST – tăng 270% so với cùng kỳ.

Tính chung 6 tháng đầu năm, BSI đạt 285,6 tỷ đồng doanh thu hoạt động và 120 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế - tăng 174%. Con số này cũng vượt xa kế hoạch lợi nhuận 82,6 tỷ đồng mà BSI đặt ra đầu năm.

Tại thời điểm cuối quý 2/2017, BSI có 466 tỷ đồng cho vay margin – giảm nhẹ so với đầu năm.

Danh mục đầu tư cổ phiếu của BSI có REE, HPG, HT1, MBB, PVT, ACB, DRI.

Mai Linh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên