MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đạm Hà Bắc (DHB): Quý 4 lãi 298 tỷ đồng – cao nhất sau nhiều quý chìm trong thua lỗ

Đạm Hà Bắc (DHB): Quý 4 lãi 298 tỷ đồng – cao nhất sau nhiều quý chìm trong thua lỗ

Nhờ giá bán và doanh thu bán hàng tăng trưởng mạnh do diễn biến thị trường thuận lợi, Đạm Hà Bắc ghi nhận doanh thu tăng trưởng 91% so với cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (UpCOM: DHB) đã công bố BCTC quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021.

Cụ thể, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 1.419 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán lại giảm nhẹ nên lãi gộp đạt 648 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gộp 58,5 tỷ đồng.

Trong kỳ, hoạt động tài chính vẫn gây khó cho DHB, doanh thu tài chính chỉ có hơn 1 tỷ đồng, trong khi vẫn phải chi trả tới 284 tỷ đồng chi phí, trong đó chủ yếu là chi phí lãi vay.

Nhờ lãi gộp cao nên sau khi trừ các khoản chi phí Đạm Hà Bắc lãi sau thuế 297 tỷ đồng, khả quan hơn rất nhiều so với khoản lỗ 387 tỷ đồng của quý 4/2020 – Đây cũng đã là quý thứ 2 liên tiếp DHB kinh doanh có lãi sau nhiều quý chìm trong thua lỗ.

Đạm Hà Bắc (DHB): Quý 4 lãi 298 tỷ đồng – cao nhất sau nhiều quý chìm trong thua lỗ - Ảnh 1.

Đạm Hà Bắc cho biết trong quý 4 giá bán và doanh thu bán hàng tăng trưởng mạnh do diễn biến thị trường thuận lợi, giá Urê, NH3 thế giới và trong nước đều trong xu thế tăng cao so với cùng kỳ. Bên cạnh đó công ty gặp khó khăn do giá nguyên vật liệu đầu vào trong nước và thế giới tăng cao. Do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, các phương tiện giao thông bị hạn chế dẫn tới việc vận chuyển, lưu thông hàng hoá còn gặp nhiều khó khăn.

Luỹ kế cả năm 2021, doanh thu thuần đạt 4.499 tỷ đồng tăng 61% so với cùng kỳ. Tuy nhiên chi phí tài chính vẫn rất cao, lên đến 1000 tỷ đồng, cộng thêm các chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. Kết quả Đạm Hà Bắc vẫn lỗ nhẹ 111 triệu đồng, LNST công ty mẹ đạt 1,2 tỷ đồng trong khi năm ngoái công ty mẹ lỗ ròng tới 1.461 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2021 Đạm Hà Bắc vẫn còn lỗ lũy kế 4.746 tỷ đồng. Âm vốn chủ sở hữu 1.978 tỷ đồng.

Đạm Hà Bắc (DHB): Quý 4 lãi 298 tỷ đồng – cao nhất sau nhiều quý chìm trong thua lỗ - Ảnh 2.
https://cafef.vn/dam-ha-bac-dhb-quy-4-lai-298-ty-dong-cao-nhat-sau-nhieu-quy-chim-trong-thua-lo-20220127085223446.chn

Lan Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên