MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đề xuất số lượng phó chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức không quá 4 người

Đề xuất số lượng phó chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức không quá 4 người

TP. HCM đang sắp xếp, tổ chức bộ máy sau khi thành phố Thủ Đức hình thành nhằm nhanh chóng đưa đề án đi vào thực tiễn.

Ngày 24/12, UBND TP. HCM cùng Bộ Nội vụ đã tổ chức phiên họp Ban soạn thảo, tổ biên tập dự thảo nghị định của Chính phủ quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại TP. HCM.

Cụ thể, theo dự thảo nghị định, số lượng phó chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức và cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn có không quá 5 người cho đến hết nhiệm kỳ, chậm nhất là 5 năm từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Thủ Đức có hiệu lực thi hành. Số lượng cấp phó của UBND thành phố Thủ Đức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, số lượng biên chế được xác định trên cơ sở danh mục vị trí làm việc, khối lượng công việc được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Biên chế công chức bình quân làm việc tại UBND phường thuộc thành phố Thủ Đức là 15 người.

Tại đây, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong đã đề xuất số lượng phó chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức trực thuộc TP. HCM không quá 4. Số lượng các cơ quan chuyên môn không quá 13, trong đó có 3 cơ quan mới. Trong số 3 cơ quan này, tùy tình hình có thể lập Phòng Khoa học Công nghệ.

Ông Phong bày tỏ mong muốn Trung ương cho phép thành phố Thủ Đức được chi ngân sách cho hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ. Thành phố Thủ Đức trực thuộc TP. HCM sẽ là nơi chuyển giao công nghệ mới cho các tỉnh thuộc khu vực Đông Nam bộ và mở rộng phát triển các dịch vụ, sản phẩm công nghệ cho Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Trước đó, Nghị quyết số 1111 ngày 9/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thành phố Thủ Đức đã quyết định giải thể Toà án nhân dân (TAND) quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức để thành lập TAND thành phố Thủ Đức, TP. HCM. TAND thành phố Thủ Đức có 5 tòa chuyên trách gồm: Tòa Hình sự, Dân sự, Gia đình và người chưa thành niên, Xử lý hành chính và kinh tế.

TAND thành phố Thủ Đức, TP. HCM có trách nhiệm kế thừa nhiệm vụ và quyền hạn của các TAND quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức theo quy định. Như vậy, TAND thành phố Thủ Đức có cơ cấu tổ chức tương đương với TAND TP. HCM.

Nghị quyết trên cũng quyết định giải thể Viện Kiểm sát nhân dân (Viện KSND) các quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức để thành lập Viện KSND thành phố Thủ Đức. Viện KSND thành phố Thủ Đức có trách nhiệm kế thừa nhiệm vụ và quyền hạn của các Viện KSND quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức theo quy định.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành ngày 1/1/2021.

Hà Trần

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên