MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

ĐHCĐ Chứng khoán An Bình (ABS): Đẩy mạnh số hóa, đặt kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng 68% trong năm 2022

ĐHCĐ Chứng khoán An Bình (ABS): Đẩy mạnh số hóa, đặt kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng 68% trong năm 2022

Về nhân sự Hội đồng quản trị, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán An Bình nhiệm kỳ 2020-2023 đối với ông Vũ Văn Tiền. Đồng thời Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung ông Khương Đức Tiệp làm TV Hội đồng quản trị ABS nhiệm kỳ 2020-2023.

Sáng ngày 26/04/2022 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội đã thông qua các báo cáo về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022, trong đó tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện.

Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế nói chung và ngành chứng khoán nói riêng, nhưng cũng là cơ hội để ABS triển khai quyết liệt các kế hoạch kinh doanh đã đặt ra trên tinh thần đẩy mạnh chuyển đổi số.

Báo cáo hoạt động kinh doanh của ABS trong năm 2021, ông Nhâm Hà Hải – Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán An Bình cho biết, ABS đạt lợi nhuận trước thuế là 133 tỷ đồng, hoàn thành 227% so với kế hoạch kinh doanh và bằng 332% so với năm 2020. Kết quả đạt được ngoài sự mong đợi này phản ánh chính xác đường lối của Hội đồng quản trị cũng như sự nỗ lực, cố gắng của Ban điều hành và CBNV ABS trong suốt một năm 2021 đầy khó khăn.

ABS cũng đã đặt ra kế hoạch kinh doanh đầy thách thức cho năm 2022 với mức lợi nhuận trước thuế tăng thêm 68% so với thực hiện năm 2021.

Tại đại hội, nhiều mục tiêu kinh doanh quan trọng cho năm 2022 đã được Hội đồng quản trị ABS trình cổ đông. Với phương châm lấy khách hàng làm trọng tâm, đây là thời điểm tập trung đẩy mạnh số hóa toàn diện, đáp ứng được nhu cầu của nhà đầu tư, mục tiêu tăng trưởng kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Khách hàng sử dụng kênh online ngày càng tăng, để đón đầu những thay đổi, xu hướng mới của thị trường, ABS đã đẩy mạnh số hóa, đầu tư hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động kinh doanh, tập trung gia tăng cung cấp các sản phẩm theo chuỗi, cung ứng một hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ đa dạng cho khách hàng.

Về nhân sự Hội đồng quản trị, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán An Bình nhiệm kỳ 2020-2023 đối với ông Vũ Văn Tiền. Đồng thời Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung ông Khương Đức Tiệp làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2023.

Sau Đại hội, Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán An Bình đã bầu bà Vũ Thị Hương giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 26/04/2022 đến hết nhiệm kỳ hiện tại.

https://cafef.vn/dhcd-chung-khoan-an-binh-abs-day-manh-so-hoa-dat-ke-hoach-loi-nhuan-tang-truong-68-trong-nam-2022-20220427104357511.chn

Bảo Trang

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên