MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

DIC Corp (DIG) điều chỉnh tăng 10 tỷ đồng lợi nhuận sau kiểm toán

DIC Corp điều chỉnh tăng 33% lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán.

Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp – mã chứng khoán DIG) công bố giải trình liên quan đến chênh lệch số liệu trên BCTC hợp nhất soát xét nửa đầu năm 2019 so với báo cáo công ty tự lập.

Theo đó, số liệu về doanh thu 6 tháng đầu năm 2019 chỉ điều chỉnh hơn trăm triệu đồng do loại trừ doanh thu kinh doanh hàng hóa giữa các công ty con, còn 690,1 tỷ đồng.

Tuy nhiên chi phí giá vốn điều chỉnh tăng 21,64 tỷ đồng trong khi điều chỉnh giảm chi phí bán hàng số tiền 20,98 tỷ đồng – nguyên nhân do kiểm toán phân loại lại giữa giá vốn và chi phí bán hàng mảng du lịch, làm tăng giá vốn và giảm chi phí bán hàng.

DIC Corp (DIG) điều chỉnh tăng 10 tỷ đồng lợi nhuận sau kiểm toán - Ảnh 1.

Doanh thu tài chính điều chỉnh tăng gần 2 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính điều chỉnh giảm 20,36 tỷ đồng – nguyên nhân do kiểm toán loại trừ thoái vốn tại các công ty con. Kết quả, sau kiểm toán, doanh thu tài chính đạt 19,8 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính ghi nhận 6,6 tỷ đồng thay cho con số 27 tỷ đồng công ty tự lập trước đó.

Đáng chú ý, tại thời điểm lập BCTC soát xét, công ty đã tập hợp đủ báo cáo tài chính của các công ty liên kết, ghi nhận lỗ tại các công ty liên kết tăng 17,25 tỷ đồng so với số liệu công ty tự lập trước đó. Kết quả, DIC Corp ghi nhận lỗ 22,95 tỷ đồng từ các công ty liên kết trong nửa đầu năm.

Ngoài ra, khoản thu nhập khác và chi phí khác giảm 1,4 tỷ đồng do điều chỉnh bù trừ khoản thu, chi phí từ thanh lý tài sản cố định.

Những nguyên nhân trên dẫn đến, 6 tháng đầu năm 2019 DIC Corp lãi sau thuế 39,2 tỷ đồng, tăng 9,8 tỷ đồng so với số lãi 29,4 tỷ đồng công ty tự lập trước đó – tương ứng mức điều chỉnh tăng 33,3% so với số liệu ban đầu. Trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 40,4 tỷ đồng.

Thanh Mai

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên