MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 16/8 đến 20/8/2021

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 16/8 đến 20/8/2021

Có rất nhiều cái tên quen thuộc với các nhà đầu tư như FPT, VIC, QNS, DGW...

Tuần mới từ 16/8 đến 20/8/2021 có 19 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng.

Trong số đó có rất nhiều cái tên được các nhà đầu tư quan tâm như FPT, như Vingroup (VIC), như Đường Quảng Ngãi (QNS), Thế giới số (DGW)... Nhà đầu tư muốn nhận số cổ tức, cổ phiếu thưởng này cần mua cổ phiếu trước ngày "lăn chốt".

Ngày 16/8/2021: FPT

Ngày 16/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP FPT (mã chứng khoán FPT) chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.000 đồng. Thời gian thanh toán 1/9/2021. Như vậy với hơn 907 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, FPT sẽ chi khoảng 907 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2021 FPT đạt 16.228 tỷ đồng doanh thu, tăng 19,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.410 tỷ đồng, tăng 19,2% so với lợi nhuận đạt được 6 tháng đầu năm 2020.

Ngày 17/8/2021: VIC, CKV, MQN

Ngày 17/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán VIC) chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 422,8 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông. Tỷ lệ phát hành xấp xỉ 12,5%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 4.228 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2020.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 Vingroup đạt 11.490 tỷ đồng doanh thu, giảm 15% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế giảm 41%, xuống còn 4.546 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt 5.465 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2020 Vingroup còn 4.360 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 35.411 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần, 7.235 tỷ đồng vốn khác của chủ sở hữu và gần 68 tỷ đồng trong các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

CTCP Cokyvina (CKV) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 31/8/2021.

CTCP Môi trường đô thị Quảng Ngãi (MQN) phát hành 649.656 cp trả cổ tức tỷ lệ 16%. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 6,5 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC năm 2020 đã kiểm toán.

Ngày 18/8/2021: QNS, GIL, FT1, DNN, HKC

Ngày 18/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Đường Quảng Ngãi (mã chứng khoán QNS) chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 1/9/2021. Như vậy với gần 357 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Đường Quảng Ngãi sẽ chi khoảng 178 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2021, doanh thu đạt 3.670 tỷ đồng (tăng 13%) so với nửa đầu năm ngoái. Và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 521 tỷ đồng, tăng 19,3% so với cùng kỳ và hoàn thành khoảng 57% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Tính đến 30/6/2021 Đường Quảng Ngãi còn 2.787 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 638 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 353 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Ngày 18/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex – mã chứng khoán GIL) chốt danh sách cổ đông phát hành 7,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 20%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 72 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 Gilimex đạt 3.457 tỷ đồng doanh thu, tăng 36,2% so với con số 2.538 tỷ đồng đạt được năm 2019. Lợi nhuận sau thuế tăng 92,6%, lên trên 309 tỷ đồng. EPS thuộc TOP cao với 10.388 đồng. Tính đến 31/12/2020 Gilimex còn hơn 660 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn hơn 45 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 227 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

CTCP Phụ tùng máy số 1 (FT1) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 35%. Thời gian thanh toán 20/9/2021.

CTCP Cấp nước Đà Nẵng (DNN) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 9%. Thời gian thanh toán 10/9/2021.

CTCP Dệt kim Hà Nội (HKC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 30/8/2021.

Ngày 19/8/2021: D2D, PRE, VE2, VFG, HGM, THU, BSQ

CTCP Phát triển đô thị công nghiệp số 2 (D2D) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 10/9/2021.

Tổng CTCP Tái bảo hiểm PVI (PRE) chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 14/9/2021.

CTCP Xây dựng điện Vneco 2 (VE2) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 20/9/2021.

CTCP Khử trùng Việt Nam (VFG) chi trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 31/8/2021.

CTCP Bia Sài Gòn Quảng Ngãi (BSQ) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 1/9/2021.

CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM) chi trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 20/9/2021.

CTCP Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa (THU) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5,06%. Thời gian thanh toán 15/9/2021.

Ngày 20/8/2021: DGW, TVC, SUM

Ngày 20/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Thế giới số (Digiworld – mã chứng khoán DGW) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền và phát hành cổ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 110%, trong đó trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% và phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 100%.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 Digiworld đạt 11.536 tỷ đồng doanh thu, tăng 47,7% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 267 tỷ đồng, tăng 64% so với năm 2019. EPS đạt 6.259 đồng. BCTC năm 2020 đã kiểm toán ghi nhận, tính đến 31/12/2020 Digiworld còn 670 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 61 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

CTCP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt (TVC) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 8/9/2021.

CTCP Đo đạc và khoáng sản (SUM) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 1,73%. Thời gian thanh toán 10/9/2021.

Hoàng Minh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên