MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 30/8 đến 1/9/2021

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 30/8 đến 1/9/2021

Có nhiều mã chứng khoán quen thuộc với các nhà đầu tư như MWG, AAA, GMC, PGD...

Tuần mới từ 30/8 đến 1/9/2021 có 14 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Tong đó có rất nhiều cái tên được các nhà đầu tư quan tâm như Thế giới di động (MWG), như Nhựa An Phát Xanh (AAA), như Garmex Sài Gòn (GMC)...

Ngày 30/8/2021: MWG, CMV, UPC, GIC

Ngày 30/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Đầu tư Thế giới di động (mã chứng khoán MWG) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 13/9/2021. Trước đó Thế giới di động đã quyết định giảm cổ tức năm 2020 từ 10% xuống còn 5% để đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Đồng thời Thế giới di động cũng chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 237 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 2:1. Giá trị phát hành theo mệnh giá 2.370 tỷ đồng.

CTCP Thương nghiệp Cà Mau (CMV) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 30/9/2021.

CTCP Phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu (UPC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 14%. Thời gian thanh toán 20/9/2021.

CTCP Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh (GIC) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 15/9/2021.

Ngày 31/8/2021: GMC, PSN, IDV

CTCP Garmex Sài Gòn (GMC) phát hành gần 3 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 10%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 30 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán của công ty.

CTCP Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa (PSN) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 29/9/2021.

CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) phát hành 2,67 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 15%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 26,7 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 30/9/2020.

Cùng với đó Hạ tầng Vĩnh Phúc dùng 537.272 cổ phiếu quỹ để chia thưởng cho cổ đông, tỷ lệ chia 3,016%.

Ngày 1/9/2021: AAA, C47, PGD, BSA, ACC, BDW, GH3

Ngày 3/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Nhựa An Phát Xanh (mã chứng khoán AAA) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 28/10/2021.

Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành gần 29,7 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 10%. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 297 tỷ đồng.

CTCP Xây dựng 47 (C47) phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 5% đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10%. Tổng tỷ lệ phát hành 15%.

CTCP Phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam (PGD) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 4/10/2021.

CTCP Thủy điện Buôn Đôn (BSA) chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 18/10/2021

CTCP Đầu tư và xây dựng Bình Dương (ACC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 24/9/2021.

CTCP Cấp thoát nước Bình Định (BDW) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 24/9/2021.

CTCP Công trình giao thông Hà Nội (GH3) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4%. Thời gian thanh toán 8/10/2021.

Thái Mạnh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên