MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

2 công ty thủy sản Mekong và Cửu Long An Giang báo lãi quý 1/2014

18-04-2014 - 09:09 AM | Doanh nghiệp

Cả hai doanh nghiệp ngành thủy sản cùng có mức lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ tuy nhiên tỷ lệ hoàn thành kế hoạch mới chỉ ở mức thấp.

CTCP Thủy sản Mekong (mã CK: AAM) công bố BCTC quý 1/2014.

Theo đó, doanh thu thuần đạt 114,3 tỷ đồng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp đạt 15,2 tỷ đồng tăng 11% so với quý 1/2013.

Trong kỳ nhờ doanh thu tài chính và lãi từ hoạt động khác tăng trong khi chi phí tài chính giảm nên AAM lãi sau thuế 1,9 tỷ đồng tăng 58% so với cùng kỳ năm 2013.

Được biết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 cổ đông của công ty đã thông qua kế hoạch LNTT đạt 12 tỷ đồng theo đó, tính đến hết 3 tháng đầu năm 2014 tỷ lệ hoàn thành kế hoạch của AAM là 20%.

.........................

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (mã CK: ACL) cũng đã công bố BCTC quý 1/2014 với kết quả kinh doanh khả quan so với cùng kỳ.

Doanh thu thuần đạt 223,8 tỷ đồng tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 27,5 tỷ đồng tăng 4% so với quý 1/2013.

Doanh thu tài chính tăng trong khi các khoản chi phí đều được cắt giảm mạnh, chi phí tài chính giảm 34% (nhờ giảm chi phí lãi vay), chi phí bán hàng giảm 26,6% (nhờ giảm chi phí dịch vụ mua ngoài) là những lực đỡ quan trọng giúp công ty lãi ròng 1,8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lợi nhuận sau thuế âm 7,55 tỷ đồng.

Với kế hoạch LNTT đạt 20 tỷ đồng trong năm 2014 thì kết thúc quý đầu tiên của năm 2014 công ty mới chỉ hoàn thành được 11% kế hoạch.

Trần Dũng

thanhtu

Trí Thức Trẻ/HSX

Trở lên trên