MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

6 tháng, Cảng Hải Phòng lãi 317 tỷ đồng trước thuế, đạt 84% chỉ tiêu cả năm

19-08-2015 - 14:44 PM | Doanh nghiệp

6 tháng, Cảng Hải Phòng lãi 317 tỷ đồng trước thuế, đạt 84% chỉ tiêu cả năm

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 của Cảng Hải Phòng đã hoàn thành 67% chỉ tiêu vầ doanh thu và 84% chỉ tiêu về lợi nhuận.

CTCP Cảng Hải Phòng (mã chứng khoán PHP) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015.

Kết quả kinh doanh quý 2/2015, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 617,7 tỷ đồng; giá vốn hàng bán 384,9 tỷ đồng, do vậy, lợi nhuận gộp đạt 232,8 tỷ đồng.

Biên lợi nhuận gộp của Cảng Hải Phòng trong quý 2/2015 đạt 38%, tăng 3% so với quý 1/2015.

Tổng cộng tài sản của doanh nghiệp tính đến cuối tháng 6/2015 đạt 5.671 tỷ đồng, tăng hơn 160 tỷ đồng so với đầu năm 2015, trong đó tổng cộng tài sản ngắn hạn tăng lên gần 400 tỷ đồng.

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn nắm giữ đến ngày đáo hạn tính đến cuối tháng 6/2015 đạt 1.058 tỷ đồng, tăng gần 270 tỷ đồng so với số dư 789 tỷ đồng cuối năm 2014; (các khoản phải thu ngắn hạn tăng gần 150 tỷ đồng, trong đó chủ yếu phần tăng trả trước cho người bán ngắn hạn). Trong khi đó, các khoản đầu tư tài chính dài hạn giảm 50 tỷ đồng so với đầu năm.

Doanh thu từ hoạt động tài chính trong quý II đạt 22,9 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng là 27,9 tỷ đồng. Bao gồm chủ yếu đến từ lãi tiền gửi (20 tỷ đồng), lãi chênh lệch tỷ giá (4,3 tỷ đồng), và cổ tức, lợi nhuận được chia hơn 2,7 tỷ đồng.

Chi tiêu tài chính của Cảng Hải Phòng. Đơn vị: Tỷ đồng

Chi tiêu tài chính của Cảng Hải Phòng. Đơn vị: Tỷ đồng

Quý 2/2015, Cảng Hải Phòng cũng ghi nhận thêm khoản lợi nhuận từ các công ty liên kết với số tiền 3,7 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, các công ty liên kết ghi lãi về công ty mẹ 6,5 tỷ đồng.

Hiện tại, Cảng Hải Phòng có 2 công ty con được hợp nhất tên BCTC là CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ với tỷ lệ sở hữu 51% và CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng với tỷ lệ sở hữu 60%; 2 công ty liên doanh liên kết gián tiếp được hợp nhất trên BCTC là Công ty TNHH Tiếp Vận SITC – Đình Vũ với tỷ lệ lợi ích nhận được 26,01% và CTCP Tiếp vận Đình Vũ với tỷ lệ lợi ích nhận về 23,26%.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý 2/2015 Cảng Hải Phòng đạt 166,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 136,3 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm lợi nhuận trước thuế đạt 317,5 tỷ đồng và sau thuế là 193,8 tỷ đồng.

Năm 2015, Cảng Hải Phòng đặt chỉ tiêu doanh thu 1.720 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 380 tỷ đồng. Như vậy, nửa đầu năm 2015, Công ty đã hoàn thành 67% chỉ tiêu về doanh thu và 84% chỉ tiêu về lợi nhuận cả năm.

Mai Nguyễn

Theo Tài chính Plus

Trở lên trên