TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

ADC giải trình việc chi lương vượt quá quỹ lương được duyệt

03-09-2013 - 06:00 AM | Doanh nghiệp

ADC giải trình việc chi lương vượt quá quỹ lương được duyệt

Do tháng đầu năm 2013 lợi nhuận ròng đạt hơn 508 triệu đồng, chỉ chiếm 11,66% so với kế hoạch. Vì thế, công ty đã chi cho CBCNV số tiền lớn hơn quỹ lương theo đơn giá.

Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (ADC) vừa công bố kết quả kinh doanh và giải trình ý kiến kiểm toán.

Theo ý kiến kiểm toán, thuyết minh số 7 của báo cáo tài chính cho thấy tiền lương đã chi trả cho người lao động vượt quá quỹ lương theo đơn giá được duyệt là 1.195.043.170 đồng đang phản ánh tại khoản mục “Phải thu khác”. Việc chi trả tiền lương vượt nguồn hiện có là không đảm bảo nguyên tắc thận trọng của kế toán.

Phía ADC đã có văn bản giải trình lên HNX, theo đó, do đặc thù hoạt động của công ty là doanh thu và lợi nhuận tập trung chủ yếu ở quý III quý IV.

Lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2011 là 1.258.186.278 (chiếm 34,51% cả năm 2011)

Lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2012 là 1.507.890.931 (chiếm 30,05% cả năm 2012)

Quỹ lương của công ty được xây dựng dựa trên lợi nhuận (trong năm 2013, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua mức 300 đồng/ 100 đồng lợi nhuận). Do tháng đầu năm 2013, LNTT đạt hơn 683 triệu đồng và lợi nhuận ròng đạt hơn 508 triệu đồng, chỉ chiếm 11,66% so với kế hoạch. Vì thế, công ty đã chi cho CBCNV số tiền lớn hơn quỹ lương theo đơn giá.

BCTC SX 6 tháng/ giải trình ý kiến kiểm toán

Thanh Hiên
thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/HNX

Trở lên trên