MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bội thu doanh thu tài chính, công ty mẹ HUT báo lãi 256 tỷ đồng - vượt 42% kế hoạch năm

14-02-2015 - 07:53 AM | Doanh nghiệp

Doanh thu tài chính lên tới 249,2 tỷ đồng – tăng vọt so với con số 6,6 tỷ đồng của quý 4/2013, trong đó cổ tức và lợi nhuận được chia là 244,5 tỷ. Đây là cổ tức được chia từ các khoản đầu tư dài hạn vào công ty con.

CTCP Tasco (mã: HUT) vừa công bố BCTC năm 2014 của công ty mẹ.

Trong quý 4/2014, doanh thu tăng 32% so với cùng kỳ năm 2013, đạt 374,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn còn lớn hơn, và công ty đã lỗ gộp gần 28,8 triệu đồng.

Tài chính mới là hoạt động đem lại doanh thu cũng như lợi nhuận chính cho HUT. Doanh thu tài chính lên tới 249,2 tỷ đồng – tăng vọt so với con số 6,6 tỷ đồng của quý 4/2013, trong đó cổ tức và lợi nhuận được chia là 244,5 tỷ. Đây là cổ tức được chia từ các khoản đầu tư dài hạn vào công ty con.

Các chi phí khác đều không lớn so với những khoản doanh thu này. Theo đó, HUT mẹ đạt 231,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong qusy 4 – tăng 54 lần so với cùng kỳ.

Cả năm, HUT mẹ đạt 909 tỷ doanh thu thuần – tăng 31% so với năm 2013. Tỷ lệ giá vốn/doanh thu tăng từ 90,6% lên 95,9% khiến cho lợi nhuận gộp giảm 42% còn 37,7 tỷ đồng.

Vẫn là doanh thu tài chính với giá trị 273,9 tỷ đã làm lợi nhuận sau thuế của HUT mẹ trong năm 2014 tăng gần 26 lần lên 255,8 tỷ.

Như vậy, HUT đã hoàn thành vượt 42% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

 

Tính đến cuối năm 2014, Tasco đang đầu tư vào những công ty con là Công ty TNHH MTV Tasco 6, CTCP Tasco Nam Thái, Công ty TNHH MTV Tasco Quảng Bình, Công ty TNHH MTV Tasco Nam Định, CTCP Tasco Thành Công.

 

Tại thời điểm 31/12/2014, hàng tồn kho của HUT đã giảm mạnh từ 116,7 tỷ xuống còn 55,2 tỷ. Phải thu cũng giảm từ 800,7 tỷ xuống còn 490 tỷ.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh giảm mạnh so với năm 2013 khi chỉ có 23 tỷ, nguyên nhân chính là do tiền thu từ hoạt động kinh doanh khác giảm từ 320 tỷ xuống 180 tỷ. Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư cũng giảm từ 429,6 tỷ còn 278,8 tỷ. Dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính đạt 343,2 tỷ. Theo đó, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ đạt 87,4 tỷ nâng tiền và tương đương tiền cuối năm lên gần 112 tỷ đồng.

Mai Linh

Minh Trang

HNX

Trở lên trên