MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

BTH, TST (mẹ): Báo lỗ cả năm 2012

30-01-2013 - 15:55 PM | Doanh nghiệp

BTH, TST (mẹ): Báo lỗ cả năm 2012

Lũy kế cả năm 2012, TST đạt 55,65 tỷ đồng, giảm 52% so với năm 2011 và lỗ cả năm là 13,98 tỷ đồng trong khi năm 2011 đạt 1,19 tỷ đồng LNST.

Công ty Cổ phần chế tạo biến thế và vật liệu điện Hà Nội (BTH) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.

Doanh thu thuần quý 4/2012, BTH đạt 3,59 tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ năm trước và lỗ 5,09 tỷ đồng cùng kỳ quý 4/2011 đạt 429 triệu đồng LNST.

Do tình hình chung là kìm chế lạm phát và hạn chế đầu tư cho ngành điện nên công ty đã không thể tìm kiếm được khách hàng cũng như không thể bán chịu được

Ngoài ra, Công ty cũng tích cực tìm kiếm các nguồn thu khác như doanh thu tài chính. Chỉ tiêu này tuy chiếm tỷ lệ không cao trong tổng thu nhập của Công ty nhưng cũng tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, góp phần làm tăng lợi nhuận trước thuế cũng như lợi nhuận sau thuế của Công ty.

Lũy kế cả năm 2012, doanh thu đạt 15,31 tỷ đồng, giảm 72% so với năm 2011 và lỗ cả năm là 6,48 tỷ đồng. Cùng kỳ lãi 2,61 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Viễn Thông  -TST (TST) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012 của riêng công ty mẹ.

Doanh thu quý 4/2012 TST đạt 28,02 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ năm trước và lỗ 8,15 tỷ đồng. Cùng kỳ lãi 6,21 tỷ đồng

Giải trình: + Giá vốn của công ty quý IV năm 2012 giảm 44% so với cùng kỳ năm ngoái với giá vốn vật tư thương mại giảm xấp xỉ 100%, giá vốn bảo dưỡng giảm 43%. Giá vốn xây lắp-lắp đặt giảm 59%, giá vốn sửa chữa ứng cứu giảm 157%, giá vốn những dịch vụ khác giảm161%.

+ Do bị ảnh hưởng kép từ việc suy giảm doanh thu cũng như tốc độ giảm của doanh thu cao hơn tốc độ giảm của giá vốn nên lãi gộp quý IV năm 2012 của công ty giảm đến 90% so với cùng kỳ năm ngoái.

+  Doanh thu tài chính giảm 99% do tỷ giá ổn định và các công ty thành viên chưa xác định được khoản cổ tức phải trả cho năm 2012. Chi phí tài chính tăng 82% vì Công ty đã phân bổ các khoản trênh lệch tỷ giá.

+ Chi phí quản lý doanh nghiệp  tăng 45% do Công ty tiến hành trích những khoản dự phòng cuối năm như dự phòng nợ khó đòi, dự phòng vật tư phải trả Tập đoàn.

Lũy kế cả năm 2012, TST đạt 55,65 tỷ đồng, giảm 52% so với năm 2011 và lỗ cả năm là 13,98 tỷ đồng trong khi năm 2011 đạt 1,19 tỷ đồng LNST.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Quý 4/2012

Quý 4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

28.02

58.51

-51.99%

55.65

116.99

-52.43%

LNTT

-8.15

6.32

 

-13.98

1.3

 

LNST

-8.15

6.32

 

-13.98

1.19

 

Hồng Vân

cucpth

HNX

Trở lên trên