MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

CMS: 21/1 GDKHQ nhận tạm ứng cổ tức năm 2012 tỷ lệ 20%

09-01-2013 - 20:30 PM | Doanh nghiệp

CMS: 21/1 GDKHQ nhận tạm ứng cổ tức năm 2012 tỷ lệ 20%

Thời gian thực hiện: 05/02/2013.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Cavico Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ (CMS)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/1/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/01/2013

- Lý do là mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2012

- Tỷ lệ thực hiện: 20% ( 01 cổ phần được nhận 2.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 05/02/2013

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Cavico Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ.

thanhhuong

VSD

Trở lên trên