MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Có thêm doanh thu bán bia trong quý 4, Cáp treo Núi Bà Tây Ninh vẫn lỗ 2,4 tỷ đồng

16-01-2015 - 12:26 PM | Doanh nghiệp

Trong quý 4, TCT có 14,4 tỷ đồng doanh thu từ bán hàng hóa (mặt hàng bia) còn cùng kỳ năm trước không có. Mặc dù vậy, giá vốn cũng tương đương, lên tới 14,4 tỷ nên biên lợi nhuận gộp từ hoạt động này không đáng kể.

CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (mã: TCT) công bố BCTC quý 4/2014 và cả năm 2014.

Doanh thu thuần quý 4/2014 của TCT đạt hơn 22 tỷ đồng – tăng 205% so với quý 3/2014. Trong quý này, TCT có 14,4 tỷ đồng doanh thu từ bán hàng hóa (mặt hàng bia) còn cùng kỳ năm trước không có. Doanh thu vận chuyển cũng tăng từ 6,9 tỷ đồng lên 7,4 tỷ.

Mặc dù doanh thu bán bia lớn nhưng giá vốn cũng tương đương, lên tới 14,4 tỷ nên biên lợi nhuận gộp từ hoạt động này không đáng kể.

Chính vì mảng bán bia này, tỷ lệ giá vốn/doanh thu nói chung đã tăng mạnh từ 67% lên 89% khiến cho lợi nhuận gộp chỉ tăng nhẹ và đạt 2,5 tỷ đồng. Khoản chi phí lớn nhất là chi phí quản lý doanh nghiệp – tăng 67% lên 3 tỷ đồng.

Vì vậy, trong quý 4, TCT bị lỗ 2,4 tỷ đồng sau thuế.

Kết quả cả năm, TCT đạt 124,5 tỷ doanh thu thuần – tăng 24,3% so với năm 2013. Tỷ lệ giá vốn/doanh thu tăng từ 20% lên gần 29% nên lợi nhuận gộp chỉ còn tăng gần 11% và đạt 88,7 tỷ.

Các chỉ tiêu khác không tăng nhiều về con số tuyệt đối nên kết quả cuối cùng, TCT đạt 55,3 tỷ lợi nhuận sau thuế - tăng 16% so với năm 2013.

Trong năm 2014, TCT đã có 2 lần thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 1:1 để tăng vốn 4 lần từ 32 tỷ lên 128 tỷ đồng. Nguồn lấy từ vốn chủ sở hữu.

57,2% nguồn vốn được TCT sử dụng để đầu tư tài sản cố định. Bên cạnh đó, TCT giữ tỷ lệ tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn trên tổng tài sản là 32,2%.

Mai Linh

Minh Trang

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên