TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

CTCP Xi măng La Hiên VVMI bị phạt 25 triệu đồng

31-07-2013 - 14:56 PM | Doanh nghiệp

CTCP Xi măng La Hiên VVMI bị phạt 25 triệu đồng

Công ty đã vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ.

Ngày 29/7/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 451/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI (Địa chỉ: Xóm Cây Bòng, Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên), cụ thể:

- Phạt tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do Công ty báo cáo không đúng thời hạn theo quy định về Nghị quyết Hội đồng quản trị, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Báo cáo tình hình quản trị công ty, vi phạm Điểm 2.3.1 Khoản 2 Mục I, Điểm 2.1.1 Khoản 2 Mục II Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (nay là Khoản 3 Điều 3, Điểm 1.5 Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán - Thông tư số 52/2012/TT-BTC); Khoản 3 Điều 3, Khoản 3 và 4 Điều 7, Điểm 1.7 Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 52/2012/TT-BTC.

- Phạt tiền 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do Công ty không tuân thủ các quy định pháp luật về quản trị công ty, vi phạm quy định tại Khoản 10 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Điều 8 và Khoản 4, Khoản 5 Điều 14 Thông tư số 121/2012/TT- BTC, Điểm d Khoản 2 Điều 104 Luật Doanh nghiệp.

Tổng cộng mức phạt tiền đối với Công ty là 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/UBCKNN

Trở lên trên