MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

DAD, BED,HTP: Lên kế hoạch kinh doanh năm 2015

30-03-2015 - 20:00 PM | Doanh nghiệp

DAD, BED,HTP: Lên kế hoạch kinh doanh năm 2015
Ảnh minh họa

BED thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015 ước đạt 63 tỷ đồng doanh thu và 5,16 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế đạt 4 tỷ đồng. Dự kiến tỷ lệ chi cổ tức là 12%

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục Đà Nẵng ( DAD) công bố báo cáo thường niên năm 2015

Những kết quả đạt được trong năm 2014: doanh thu DAD đạt 123 tỷ đồng và 15,3 tỷ đồng lợi nhuận, tỷ lệ cổ tức là 15%

Năm 2015 DAD thông qua kế hoạch kinh doanh xuất bản: 120 đề tài STK tái bản, 36 đề tài STK mới và 52 đề tài sách điện tử đảm bảo đạt chất lượng tốt và kịp tiến độ.

Số lượng phát hành sách : 19.000.000 bản, trong đó :Sách BT.SGK : 12.500.000 bản, Sách SGK.TC :   1.300.000 bản, Sách BT.SGK mở rộng, STK : 5.200.000 bản

Ngoài ra phấn đấu đối với lịch giáo dục 2016 : dự kiến từ 50.000 blốc, dự kiến phát hành 5.000.000 – 6.000.000 thẻ Iseebooks chung của cả 3 Công ty đầu tư.

+Doanh thu : 125 tỷ đồng

+Lợi nhuận trước thuế : 16 tỷ đồng

+Cổ tức : 17%

>>>Báo cáo thường niên năm 2015

Công ty cổ phần sách in giáo khoa Hòa Phát (HTP) công bố nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2014 đạt 1,002 tỷ trang sản lượng, doanh thu đạt15,6 tỷ đồng và 1,8 tỷ đồng LNTT, lợi nhuận sau thuế đạt 1,43 tỷ đồng. Mức chi cổ tức đã chi trả ngày 12/3/2015 là 8%.

Do đó HTP lên kế hoạch trong năm 2015 đạt 16 tỷ đồng doanh thu và  2,2 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, dự kiến chi trả cổ tức là 9% (Nếu công ty đảm bảo chỉ tiêu sản lượng thì ưu tiên đảm bảo quỹ tiền lương tối thiểu năm 2015 là 5,6 tỷ đồng)

>>>Nghị quyết ĐHCĐ

Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Đà Nẵng (BED) công bố nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Với kết quả kinh doanh 2014 của BED đạt 66,95 tỷ đồng doanh thu và 5,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế đạt 4,3 tỷ đồng LNST, tỷ lệ cổ tức chi trả là 13% chi bằng tiền mặt.

BED thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015 ước đạt 63 tỷ đồng doanh thu và 5,16 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế đạt 4 tỷ đồng. Dự kiến tỷ lệ chi cổ tức là 12%

>>> Nghị Quyết ĐHCĐ năm 2015

Anh Tân

Hồng Cúc

Theo Trí thức trẻ/HNX

Trở lên trên