MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh nghiệp nào được thực hiện đấu giá tài sản?

13-10-2015 - 05:11 AM | Doanh nghiệp

Doanh nghiệp nào được thực hiện đấu giá tài sản là nội dung nhận được nhiều ý kiến khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đấu giá tài sản trong chương trình làm việc chiều 12-10.

Điều 20 Dự thảo Luật quy định: Doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập, tổ chức và hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp đấu giá tài sản không đồng thời kinh doanh các ngành nghề khác.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu, quy định như vậy nhằm tăng cường tính chuyên nghiệp, đảm bảo việc chịu trách nhiệm vô hạn đối với hoạt động đấu giá tài sản của các doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Tuy nhiên có ý kiến không đồng tình khi quy định như vậy bởi cho rằng việc quy định doanh nghiệp đấu giá tài sản không đồng thời kinh doanh các ngành nghề khác là không phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) về quyền của doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu, quy định của Điều 7 Luật Đầu tư (sửa đổi) đã xác định những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, trong đó hành nghề bán đấu giá tài sản được xác định là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Như vậy, việc quy định doanh nghiệp đấu giá tài sản phải được thành lập, tổ chức và hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh và không đồng thời kinh doanh các ngành nghề khác được coi là các điều kiện cho lĩnh vực bán đấu giá tài sản.

“Ngoài ra, Điều 3 của Luật Doanh nghiệp quy định trường hợp luật chuyên ngành có quy định đặc thù về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp thì áp dụng quy định của Luật đó. Do đó, việc quy định về đăng ký hoạt động và chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản tại dự án Luật này là phù hợp với những quy định cụ thể và áp dụng trực tiếp cho doanh nghiệp trong lĩnh vực đấu giá tài sản”.

Ông Giàu cho biết thêm, đây là hoạt động đầu tư kinh doanh mang tính chất đặc thù, một trong những hoạt động bổ trợ tư pháp được xã hội hóa nên phải đảm bảo đáp ứng những điều kiện nhất định. Tuy nhiên, ông Giàu cũng đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, xem xét cho phép các doanh nghiệp đấu giá tài sản được đồng thời thực hiện một số hoạt động khác liên quan đến đấu giá tài sản.

Theo giải trình của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, hoạt động đấu giá tài sản liên quan đến tiền, tài sản của bên thứ ba và theo quy định của Luật Đầu tư, đấu giá tài sản là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Do đó, việc quy định doanh nghiệp đấu giá dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh là các tổ chức kinh tế chịu trách nhiệm vô hạn đối với hoạt động của mình sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp đấu giá trong hành nghề, qua đó góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người có tài sản, người tham gia đấu giá, đảm bảo tính chuyên nghiệp về tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

“Ngoài ra, hình thức doanh nghiệp đấu giá tài sản là doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty hợp danh cũng tương thích với hình thức tổ chức hành nghề trong một số lĩnh vực hành nghề bổ trợ tư pháp khác có tính chất tương tự như quản tài viên, công chứng đã được Luật Phá sản, Luật Công chứng quy định”- ông Cường cho biết.

Kết luận về vấn đề này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Ban soạn thảo rà soát kỹ theo các quy định của Hiến pháp và Luật Đầu tư (sửa đổi) đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật.

Theo Hồ Huệ

Báo Hải quan

Trở lên trên