MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

FDC, NHS, TRA: Niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm

14-01-2013 - 11:19 AM | Doanh nghiệp

FDC, NHS, TRA: Niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm

Ngày chính thức giao dịch: Ngày 18/01/2013

Ngày 11/01/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 22/2013/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Công ty CP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP. HCM (mã CK: FDC) như sau:

Số lượng: 1.011.078 cổ phiếu (Một triệu không trăm mười một ngàn không trăm bảy mươi tám cổ phiếu)

Đây là số cổ phiếu phát hành trả cổ tức và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Thông báo chốt danh sách số 963/2012/TB-SGDHCM ngày 04/12/2012.

Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 10.110.780.000 đồng (Mười tỷ một trăm mười triệu bảy trăm tám mươi ngàn đồng)

Ngày niêm yết có hiệu lực: Ngày 15/01/2013

Ngày chính thức giao dịch: Ngày 18/01/2013

NHS: Niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm

Ngày 11/01/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 23/2013/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa (mã CK: NHS) như sau:

Số lượng: 20.250.000 cổ phiếu (Hai mươi triệu hai trăm năm mươi ngàn cổ phiếu)

Đây là số cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo Thông báo số 800/2012/TB-SGDHCM ngày 19/09/2012.

Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 202.500.000.000 đồng (Hai trăm lẻ hai tỷ năm trăm triệu đồng)

Ngày niêm yết có hiệu lực: 10/01/2013

Ngày chính thức giao dịch: 22/01/2013

Thông báo này thay cho Thông báo số 18/2013/TB-SGDHCM ngày 10/01/2013.

TRA: Niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm

Ngày 11/01/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 21/2013/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Traphaco (mã CK: TRA) như sau:

Số lượng: 102.095 cổ phiếu (Một trăm lẻ hai nghìn không trăm chín mươi lăm cổ phiếu)

Đây là số cổ phiếu phát hành thưởng cho Cán bộ công nhân viên xuất sắc năm 2009 chịu hạn chế chuyển nhượng 02 năm kể từ ngày phát hành 20/12/2010 đến 20/12/2012.

Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 1.020.950.000 đồng (Một tỷ không trăm hai mươi triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng)

Ngày niêm yết có hiệu lực: 14/02/2011

Ngày chính thức giao dịch: 21/01/2013


thunm

HSX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên