MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GGG: Nợ phải trả chiếm 97% tổng nguồn vốn, quý 4 lỗ

27-01-2013 - 14:23 PM | Doanh nghiệp

GGG: Nợ phải trả chiếm 97% tổng nguồn vốn, quý 4 lỗ

Kết thúc năm 2012, LNST âm 28,7 tỷ đồng và là năm thứ 2 liên tiếp GGG báo lỗ (năm 2011, GGG lỗ ròng 65,26 tỷ đồng).

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng (mã CK: GGG) công bố kết quả kinh doanh quý IV/2012.

Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 9,09 tỷ đồng giảm 62% so với cùng kỳ năm ngoái, các khoản giảm trừ doanh thu chỉ có 109 triệu đồng trong khi cùng kỳ lên tới hơn 32 tỷ đồng nên doanh thu thuần đạt gần 9 tỷ đồng tăng mạnh so với mức âm 8,3 tỷ đồng trong quý IV/2011. Lợi nhuận gộp đạt 3,7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ gộp hơn 5,3 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính không đáng kể, mặc dù chi phí tài chính giảm 52%, chi phí bán hàng giảm 92%, chi phí QLDN giảm 79% nhưng do các khoản thu ở mức thấp nên GGG vẫn lỗ ròng 4,3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ công ty lỗ sau thuế tới 29,45 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2012, doanh thu thuần đạt 47,6 tỷ đồng giảm 36% so với năm 2011. LNST âm 28,7 tỷ đồng và là năm thứ 2 liên tiếp GGG báo lỗ (năm 2011, GGG lỗ ròng 65,26 tỷ đồng).

Tính đến 31/12/2012, tiền và các khoản tương đương tiền chỉ còn 177 triệu đồng giảm mạnh so với mức 1,16 tỷ đồng đầu kỳ; Nợ phải trả là trên 191,3 tỷ đồng chiếm 97% trong tổng nguồn vốn; nợ ngắn hạn là 147,97 tỷ đồng trong khi tài sản ngắn hạn chỉ là 67,3 tỷ đồng;

BCTC quý IV

Minh Trang

thanhtu

HSX

Trở lên trên