MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GTT: Năm 2012 gánh 110 tỷ đồng chi phí lãi vay, quý 4 lỗ

22-01-2013 - 06:30 AM | Doanh nghiệp

GTT: Năm 2012 gánh 110 tỷ đồng chi phí lãi vay, quý 4 lỗ

Tại thời điểm kết thúc năm 2012, GTT có dư nợ phải trả là 1.098 tỷ đồng, chiếm gần 71% tổng tài sản.

KQKD quý 4 năm 2012

Lỗ quý 4 - năm 2012

Công ty Cổ phần Thuận Thảo (GTT) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.

Doanh thu thuần tăng mạnh và lãi gộp đạt 68,64 tỷ đồng, tăng 45,8% so với quý 4 năm 2011 là  mặt đẹp của GTT. Điểm lùi là khoản chi phí lãi vay hơn 45 tỷ đồng riêng quý 4 và 110,15 tỷ đồng cả năm 2012 đã kéo KQKD xuống thấp.

Riêng quý 4, GTT lỗ 2,19 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 18,88 tỷ đồng. Lũy kế năm 2012 công ty lãi sau thuế 1,2 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với cùng kỳ.

Tại thời điểm kết thúc năm 2012, GTT có dư nợ phải trả là 1.098 tỷ đồng, chiếm gần 71% tổng tài sản.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

154.48

109.97

40.47%

486.9

517.24

-5.87%

Giá vốn

85.85

63.89

34.37%

295.95

276.02

7.22%

Tỷ trọng giá vốn/DT

55.57%

58.10%

 

60.78%

53.36%

 

LN gộp

68.64

47.08

45.79%

190.95

241.23

-20.84%

Chi phí tài chính

45.08

39.59

13.87%

110.15

154.37

-28.65%

LNST

-2.19

-18.88

-88.40%

1.2

1.12

7.14%

 Báo cáo tài chính quý 4

Thanh Hiên

thanhhuong

HSX

Trở lên trên