MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

LGC, API, PVR, PCT, GAS, BII, DCT, HTL, CMI: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

26-03-2015 - 16:44 PM | Doanh nghiệp

Metro Pacific Tollways Corporation đã mua 30 triệu cổ phiếu, LGC; Lucerne Enterprise Ltd đã mua 7,3 triệu cổ phiếu API; Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (GAS) đã bán toàn bộ 4,5 triệu cổ phiếu PCT

Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (LGC): Metro Pacific Tollways Corporation đã mua 30 triệu cổ phiếu LGC như đã đăng ký. Sau giao dịch, tổ chức này nắm giữ 30 triệu CP tương ứng tỷ lệ 41,41%. Giao dịch thực hiện ngày 23/3/2015.

Cũng liên quan đến cổ phiếu LGC, ông Lê Quốc Bình, thành viên HĐQT công ty đã bán 1 triệu cổ phiếu mà ông này đã đăng ký nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Dự kiến sau giao dịch sẽ giảm lượng cổ phiếu sở hữu từ 2,1 triệu CP (tỷ lệ (2,9%) xuống còn 1.100.000 CP (tỷ lệ 1,38%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/3 đến 28/4.

CTCP đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (API): Lucerne Enterprise Ltd đã mua 7,3 triệu cổ phiếu API của Công ty Cổ phần đầu tư Châu Á Thái Bình Dương, và trở thành cổ đông lớn của API với tổng số lượng cổ phiếu nắm giữ 7.301.800 cổ phiếu, tường đương tỷ lệ 27,66%.

Công ty Cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVR): Nguyễn Trọng Tấn đã mua 2,9 triệu CP (tương đương tỷ lệ 5,59%) và trở thành cổ đông lớn của PVR. Trước khi thực hiện giao dịch, ông này không nắm giữ cổ phiếu PVR nào. Giao dịch thực hiện ngày 19/3/2015.

CTCP Dich vụ Vận tải Dầu khí Cửu Long (PCT): Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (mã GAS) đã bán toàn bộ 4,5 triệu cổ phiếu PCT mà đơn vị này đang nắm giữ. Như vậy GAS đã thoái toàn bộ vốn khỏi PCT. Giao dịch thực hiện từ 20/3 đên 23/3.

CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (BII): CTCP Công nghiệp Khoáng Sản Bình Thuận đăng ký bán 4.588.500 cổ phiếu trong tổng số 9.177.000 CP (tương đương 27,98%) mà đơn vị này đang nắm giữ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/3 đến 16/4.

CTCP Tấm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai (DCT): Nguyễn Thị Mai Thảo, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 220.000 cổ phiếu DCT, nâng lượng CP nắm giữ từ 1.970.000 (tương đương tỷ lệ 7,24% lên 2.190.000 CP (tỷ lệ 8,04%). Giao dịch thực hiện vào ngày 17/3/2015. Cũng liên quan đến cổ phiếu DCT, ngày 20/3, Nguyễn Đoàn Mạnh, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 877.050 CP, nâng lượng sở hữu từ 964.630 CP (tỷ lệ 3,54%) lên 1.841.680 Cp (tỷ lệ 6,76 %).

Công ty Kỹ thuật ô tô Trường Long (HTL): Sumitomo Corporation đã bán 764.443 cổ phiếu HTL, giảm lượng nắm giữ từ 2.044.443 CP (tỷ lệ 25,56%) xuống còn 1.280.000 (tỷ lệ 16%). Giao dịch thực hiện từ ngày 24/2 đến 24/3.

Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam (CMI): Mutual Fund Elite đã mua 106.200 cổ phiếu CMI, nâng lượng nắm giữ từ 545.700 CP (tỷ lệ 5,46%) lên 651.900 cổ phiếu (tye lệ 6,52%). Giao dịch thực hiện vào ngày 23/3/2015.

CTCP thức ăn chăn nuôi Việt Thắng (VTF): Công ty cổ phần Hùng Vương đã mua được 3.988.271 cổ phiếu VTF, nhằm  nâng lượng cổ phiếu sở hữu từ 33.760.000 CP (tỷ lệ 80,74%) lên 37.748.271 CP (tỷ lệ 90,28%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 2/4 đến 23/4.

Thanh Mai

Thanh Hiên

Tài chính Plus

Trở lên trên