MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ntaco trình kế hoạch phát hành thêm 12 triệu cổ phiếu, ông Mạc Quang Huy ứng cử vào HĐQT

12-05-2015 - 15:59 PM | Doanh nghiệp

Công ty trình kế hoạch kinh doanh năm 2015 với doanh thu 200 tỷ, lỗ 15 tỷ. Kế hoạch 2016 doanh thu 400 tỷ và lợi nhuận 2 tỷ. Năm 2017 đặt kế hoạch doanh thu 500 tỷ và lợi nhuận 5 tỷ.

CTCP NTaco (mã: ATA) trình ĐHCĐ phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, công ty sẽ phát hành thêm 11.999.998 cổ phiếu cho cổ đông chiến lược để huy động vốn bổ sung cho hoạt động kinh doanh.

Giá chào bán được ủy quyền cho HĐQT cân đối giá trị sổ sách và giá trị thị trường tại thời điểm phát hành để đàm phán.

HĐQT cũng trình ĐHCĐ bầu thêm thành viên HĐQT. Ông Mạc Quang Huy được một nhóm nhà đầu tư sở hữu 1.720.040 cổ phiếu tương đương 14,3% ủy quyền tham dự và ứng cử vào HĐQT (nhiệm kỳ 2012 – 2016) tại ĐHCĐ thường niên năm 2015. Ông Mạc Quang Huy hiện đang giữ chức Tổng giám đốc của CTCP Chứng khoán Maritime Bank.

Công ty trình kế hoạch kinh doanh năm 2015 với doanh thu 200 tỷ, lỗ 15 tỷ. Kế hoạch 2016 doanh thu 400 tỷ và lợi nhuận 2 tỷ. Năm 2017 đặt kế hoạch doanh thu 500 tỷ và lợi nhuận 5 tỷ.

Năm 2014, Ntaco lỗ 14,4 tỷ đồng, HĐQT trình kế hoạch không chi trả cổ tức.

Mai Linh

Minh Trang

Trí Thức Trẻ/Ntaco

Trở lên trên