MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ô tô Hàng Xanh (HAX): 6 tháng lãi ròng 15,4 tỷ đồng, vượt 7% kế hoạch cả năm 2015

17-08-2015 - 08:48 AM | Doanh nghiệp

Trong kỳ Ô tô Hàng Xanh (HAX) nhận được khoản lãi khác gần 15 tỷ đồng đóng góp đáng kể vào KQKD 6 tháng đầu năm 2015.

CTCP Dịch Vụ Ô Tô Hàng Xanh (mã CK: HAX) công bố BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2015.

Theo đó, doanh thu thuần đạt 743,3 tỷ đồng tăng 33% so với cùng kỳ, tỷ trọng giá vốn hàng bán trong doanh thu thuần giảm nên lợi nhuận gộp đạt 28,14 tỷ đồng tăng 83% so với 6 tháng đầu năm 2014.

Trong 6 tháng đầu năm, chi phí tài chính giảm 59% còn hơn 1 tỷ đồng trong khi chi phí bán hàng và chi phí QLDN lần lượt tăng 32,3% và 51,5% so với cùng kỳ nên kết quả HAX lãi thuần 4,7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ thuần 3,2 tỷ đồng.

Đáng chú ý là khoản lợi nhuận đến từ hoạt động khác đạt 14,77 tỷ đồng tăng 74% so với cùng kỳ là nhân tố đóng góp mạnh vào kết quả lãi ròng 15,4 tỷ đồng cao gấp gần 3 lần cùng kỳ 2014 tương đương EPS đạt 1.389 đồng. Theo như thuyết minh báo cáo tài chính, doanh thu khác gia tăng chủ yếu đến từ thu nhập từ thưởng đạt chỉ tiêu doanh số (gần 12 tỷ đồng), ngoài ra công ty còn có nguồn thu từ thanh lý tài sản cố định và tiền từ tài trợ Mercedes Benz Việt Nam.

Tính đến 30/06/2015, tổng tài sản ngắn hạn của HAX hơn 299,5 tỷ đồng, tăng 57% so với đầu kỳ. Hàng tồn kho ở mức 212,6 tỷ đồng, tăng 94% so với đầu kỳ. Nợ ngắn hạn ở mức gần 242 tỷ đồng, tăng 74% so với đầu kỳ. Lỗ lũy kế tính đến 30/6/2015 là gần 15,2 tỷ đồng.

Năm 2015, HAX đặt mục tiêu doanh thu thuần 1.590 tỷ đồng, 18,5 tỷ đồng LNTT và 14,4 tỷ đồng LNST, như vậy với kế hoạch này kết thúc nửa đầu năm 2015, HAX mới chỉ hoàn thành được 47% kế hoạch doanh thu nhưng đã vượt 5,4% kế hoạch LNTT và vượt 7% kế hoạch LNST

Minh Ngọc

Tài chính Plus/HSX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên