MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

PID, PVL, PFL, PXL, CEO, BTT, VRC, STB: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

26-11-2014 - 18:05 PM | Doanh nghiệp

PVX đăng ký thoái vốn tại hàng loạt doanh nghiệp ngành dầu khí.

Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí (PID): Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX) đăng ký bán toàn bộ 2 triệu cổ phiếu tương đương tỷ lệ 50%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/11 đến 26/12/2014 nhằm mục đích tái cơ cấu các khoản mục đầu tư.

Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí (PVL): Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX) đăng ký bán toàn bộ 7 triệu cổ phiếu đang nắm giữ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/11 đến 26/12/2014 nhằm mục đích tái cơ cấu các khoản mục đầu tư.

Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô (PFL): Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX) đăng ký bán toàn bộ 18.012.975 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 36,03%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/11 đến 26/12/2014 nhằm mục đích tái cơ cấu các khoản mục đầu tư.

CTCP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – Idico (PXL): Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX) đăng ký bán 13.236.005 cổ phiếu đang nắm giữ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 1/12 đến 31/12/2014.

Công ty cổ phần đầu tư CEO (CEO): Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội (MBank) đã bán 2,75 triệu cổ phiếu đang nắm giữ. Giao dịch làm thay đổi sở hữu ngày 19/11/2014.

Công ty Cổ phần Thương Mại – Dịch vụ Bến Thành (BTT): CTCP Đầu tư Toàn Việt đã mua 263.240 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 626.722 đơn vị tương đương tỷ lệ 5,9% lên 889.962 đơn vị tương đương tỷ lệ 8,39%. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 24/11/2014.

CTCP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (VRC): Ông Trần Hữu Duyên đã bán 646.610 cổ phiếu giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 896.610 đơn vị còn 250.000 đơn vị. Giao dịch làm thay đổi sở hữu thực hiện từ 17/11 đến 20/11/2014.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB): CTCP Chứng khoán Beta đăng ký bán 800.000 cổ phiếu giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 3.240.894 đơn vị tương đương tỷ lệ 0,28% còn 2.440.894 đơn vị tương đương tỷ lệ 0,21%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/12 đến 31/12/2014.

Phương Chi

thanhhuong

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên