MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

PPI: Thống nhất lấy 54 tỷ đồng nguồn vốn để xử lý các "tổn thất tài chính"

19-08-2014 - 21:00 PM | Doanh nghiệp

Theo báo cáo hợp nhất quý 2, quỹ dự phòng tài chính của PPI đã hoàn toàn bằng 0 (đầu năm đạt 11 tỷ đồng).

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương (PPI) công bố Nghị quyết HĐQT ngày 14/8/2014 phê duyệt xử lý tổn thất tài chính đã đầu tư vào các dự án.

Cụ thể, tài khoản 154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 31 tỷ đồng, Tài khoản 331- Phải trả cho người bán 19 tỷ đồng, Tài khoản 141 - Tạm ứng 4 tỷ đồng. Tổng cộng 54 tỷ đồng sẽ được công ty lấy từ 2 nguồn: Quỹ dự phòng tài chính 11 tỷ đồng và Thặng dư vốn cổ phần 43 tỷ đồng để xử lý.

Theo báo cáo hợp nhất quý 2, quỹ dự phòng tài chính của PPI đã hoàn toàn bằng 0 (đầu năm đạt 11 tỷ đồng). Tương tự, thặng dư vốn cổ phần cuối quý 2/2014 của công ty chỉ còn 43 tỷ đồng, giảm 43 tỷ đồng so với số dư đầu năm.

Nghị quyết HĐQT

Hoàng Nguyên

thunm

HSX

Trở lên trên