MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

PVT: 6 tháng đầu năm đạt 190 tỷ LNTT - vượt kế hoạch cả năm

30-07-2014 - 04:15 AM | Doanh nghiệp

6 tháng đầu năm 2014, doanh thu thuần của PVT đạt 2.593 tỷ đồng, tăng 11,6% so với 6T2013. Lợi nhuận sau thuế đạt 165,5 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. LNST của cổ đông công ty mẹ đạt gần 130 tỷ

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (mã: PVT) công bố BCTC hợp nhất quý 2/2014

Doanh thu thuần quý 2/2014 đạt 1.253,2 tỷ đồng – tăng 15% so với cùng kỳ. Doanh thu từ dịch vụ vận tải chiếm tỷ trọng lớn nhất với giá trị 544,8 tỷ - giảm 13%. Đứng thứ hai là mảng mua bán, thương mại là mảng chiếm đạt 529,5 tỷ - tăng 55,1%. Doanh thu từ dịch vụ OFS/FPSO cũng tăng 38% lên 149,4 tỷ.

Tuy nhiên tỷ lệ giá vốn/doanh thu cũng cao hơn cùng kỳ nên lợi nhuận gộp giảm gần 15% còn 136,2 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm nhẹ nhưng chi phí tài chính thì giảm 24,3% tương đương với 17,8 tỷ. Nguyên nhân là do lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện của PVT đã giảm từ gần 33 tỷ trong quý 2/2013 xuống còn 26,2 tỷ trong quý 2/2014. Đồng thời, doanh nghiệp còn được hoàn nhập 83 triệu chi phí tài chính khác trong khi cùng kỳ, chi phí này là hơn 10 tỷ.

Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng 80% tương đương 18,7 tỷ và lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết cũng chỉ được 5,1 tỷ. Theo đó, LNST quý 2/2014 đạt 79,1 tỷ - giảm 16,5% so với quý 2/2013.

Theo giải trình từ phía công ty mẹ trước đó thì từ ngày 22/03/2014 đến ngày 01/05/2014, PVT đưa tàu dầu thô vào sửa chữa định kỳ theo như kế hoạch. Đồng thời khách hàng lớn nhất của đơn vị trong thời gian này cũng dừng hoạt động để sửa chữa bảo dưỡng theo định kỳ hai tháng đã tác động đến doanh thu, lợi nhuận hoạt động tàu dầu thô và tàu sản phẩm.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2014, doanh thu thuần của Tổng công ty đạt 2.593 tỷ đồng, tăng 11,6% so với 6T2013. Lợi nhuận trước thuế, sau thuế đạt lần lượt là 190,33 tỷ đồng và 165,5 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. LNST của cổ đông công ty mẹ đạt gần 130 tỷ, tương đương với kết quả của 6T2013. EPS đạt 558 đồng.

Năm 2014, PVT đặt kế hoạch 186 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, 136 tỷ lợi nhuận sau thuế. Như vậy, sau nửa năm hoạt động, PVT đã hoàn thành vượt kế hoạch cả năm.

Hà Phương

trangntm

Trí Thức Trẻ/PVT

Trở lên trên