MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

PVX: Lợi nhuận giảm 100 tỷ sau kiểm toán, vẫn tiếp tục "trụ sàn"

01-04-2015 - 16:43 PM | Doanh nghiệp

Dù là ước tính, báo cáo trước hay sau kiểm toán, kết quả kinh doanh của PVX luôn khiến các nhà đầu tư bất ngờ.

Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX) công bố báo cáo hợp nhất kiểm toán 2014 với kết quả lợi nhuận giảm sâu hơn 100 tỷ đồng so với báo cáo trước kiểm toán.

Dù là ước tính, báo cáo trước hay sau kiểm toán, kết quả kinh doanh của PVX luôn khiến các nhà đầu tư bất ngờ.

Theo báo cáo kiểm toán, lợi nhuận cả năm 2014 của công ty đạt 15,4 tỷ đồng (phần dành cho cổ đông công ty mẹ). Trong khi đó, kết quả trước kiểm toán, PVX lãi ròng tới 118 tỷ đồng năm 2014, là con số gây sốc khi dự đoán trước đó được công bố, công ty ước lãi trước thuế vỏn vẹn 4 tỷ đồng

Trong năm 2014, doanh thu thuần của PVX khởi sắc, đạt 8.938 tỷ đồng, trong khi năm 2013 con số chỉ đạt 5.007 tỷ đồng. Công ty lãi thuần 17 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh nhờ doanh thu vượt trội trong năm.

Công ty liên kết tiếp tục là gánh nặng của PVX khi mang lại khoản lỗ 19 tỷ đồng cho PVX. Kết quả năm 2014, LNST dành cho cổ đông công ty mẹ đạt 15,4 tỷ đồng như đã nói ở trên, tăng mạnh so với khoản lỗ lên tới 1.622 tỷ đồng năm 2013.

Với kết quả kinh doanh sau kiểm toán có lãi, cộng với khoản lỗ chưa phân phối tính đến cuối năm "chỉ đạt" 3.040 tỷ đồng, thấp hơn vốn điều lệ tại cùng thời điểm (4,000 tỷ đồng), PVX sẽ thoát án hủy niêm yết bắt buộc.

Kiểm toán báo cáo 2014 của PVX không đưa ý kiến ngoại trừ, nhưng có nêu ra nhiều vấn đề cần nhấn mạnh.

Tại thời điểm cuối năm 2014, PVX có các khoản phải thu khác trị giá 504 tỷ đồng là số dư gốc phải thu một số công ty liên quan đến việc PVX thanh toán hộ hoặc cho các công ty này vay lại theo các hợp đồng tín dụng. Căn cứ vào khả năng thu hồi, PVX đã hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi đã trích với số tiền khoảng 84,6 tỷ đồng.

Một khoản hoàn nhập nữa cũng được kiểm toán nhắc đến là khoản hoàn nhập dự phòng nghĩa vụ nợ phải trả liên quan đến nghĩa vụ bảo lãnh, số tiền khoảng 46 tỷ đồng. PVX cho biết công ty vẫn đang tiếp tục đàm phán với các tổ chức tín dụng về việc gia hạn thời gian trả nợ và thời gian bảo lãnh cũng như làm việc với các công ty được bảo lãnh và các tổ chức tín dụng để giải chấp các thư bảo lãnh.

Tính đến cuối năm, dư nợ vay ngân hàng quá hạn của PVX gần 150 tỷ đồng và dư nợ các khoản vay do PVX bảo lãnh quá hạn khoảng 564 tỷ đồng.

Đan Nguyên

Minh Thư

Tài chính Plus/PVX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên