MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

SEB, SFN: Lãi quý I tăng trên 10% so với cùng kỳ

16-04-2014 - 15:45 PM | Doanh nghiệp

Kết quả, sau khi trừ đi các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế quý I/2014 của SFN đạt 2,19 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (SFN) thông báo kết quả kinh doanh quý I/2014

Theo đó, doanh thu thuần quý I/2014 đạt 45,27 tỷ đồng, giảm nhẹ không đáng kể 2%, tỷ trọng giá vốn tăng nên dẫn đến lợi nhuận gộp đạt 4,45 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ quý I/2013.

Nguyên nhân thời tiết khô hạn đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong cuối quý I/2014

Nguồn lao động vẫn thiếu hụt trầm trọng, khó tuyển dụng và chi phí nhân công tăng cao. Giá xăng dầu điện và cước vận chuyển tăng cao ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản phẩm

Chi phí tài chính trong kỳ giảm nhẹ nguyên nhân do lãi suất ngân hàng được duy trì ổn định ở mức 09 - 10%/năm góp phần làm giảm khó khăn về chi phí trong quá trình giá thành sản phẩm của doanh nghiệp.

Nhu cầu đơn đặt hàng của sản phẩm tiêu thụ nội địa vẫn ổn định, chủ yếu sản phẩm có quy cách nhỏ, sản phẩm sản xuất thấp. Nên chi phí bán hàng trong quý I/2014 tăng 10% so với cùng kỳ.

Kết quả, sau khi trừ đi các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế quý I/2014 của SFN đạt 2,19 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

-------------------------------------------

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Trung (SEB) thông báo kết quả kinh doanh quý I/2014

Quý I/2014 doanh thu thuần của SEB đạt 33,08 tỷ đồng, tăng 13% và lợi nhuận sau thuế đạt 17,22 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, riêng chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 18% còn chi phí tài chính và chi phí bán hàng đều tăng lần lượt  28% ; 13% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến hết ngày 31/03/2014 tiền và các khoản tiền tương đương cuối kỳ là 10,29 tỷ đồng, giảm 91% so với số dư của quý I/2013.

EPS quý I/2014 SEB đạt 1.378 đồng

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Quý I/2014

Quý I/2013

Thay đổi

Doanh thu thuần

33.08

29.32

12.82%

Giá vốn

12.13

11.87

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

36.67%

40.48%

 

LN gộp

20.96

17.44

20.18%

Chi phí tài chính

1.24

0.97

27.84%

Chi phí quản lý DN

1.76

2.09

-15.79%

Lợi nhuận thuần

18.13

16.09

12.68%

LNTT

18.13

16.07

12.82%

LNST

17.22

15.09

14.12%

 Anh Tân

cucpth

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên