TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

SVI, VMD: Không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2013

21-01-2014 - 03:00 AM | Doanh nghiệp

SVI, VMD: Không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2013

Giá vốn giảm mạnh vẫn là thuận lợi lớn nhất cho VMD. Mặc dù chi phí tài chính giảm 50,6% nhưng doanh thu tài chính còn giảm mạnh hơn.

Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SVI) đã công bố Báo cáo tài chính quý IV/2013.

Kết quả kinh doanh của công ty trong quý IV nói riêng và cả năm đều rất khả quan.

Quý IV/2013, doanh thu thuần đạt 299 tỷ - tăng 20,7% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng thấp hơn nên lợi nhuận gộp tăng tới 31,9%. Lợi nhuận sau thuế đạt 17,7 tỷ - tăng 42,7%.

Cả năm, doanh thu thuần đạt 1.000 tỷ - tăng 17,5% so với 2012 và vượt 5% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế là 70,1 tỷ - chỉ hoàn thành 93% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 67,3 tỷ - tăng 12,2%. Theo đó, EPS năm 2013 của SVI là 6.962 đồng.

Tiền thuần từ hoạt động kinh doanh giảm mạnh còn 29 tỷ trong khi năm 2012 là 41,9 tỷ. Tiền thuần từ hoạt động tài chính cũng chỉ có 7 tỷ - thấp hơn nhiều so với 42 tỷ của năm 2012 nhưng tiền thuần từ hoạt động đầu tư chỉ âm 6 tỷ thay vì âm 127,9 tỷ như năm trước. Do đó, tiền thuần trong năm là 30,1 tỷ giúp nâng số dư tiền mặt cuối năm lên 73,8 tỷ.

...................................................

Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (VMD) đã công bố Báo cáo tài chính quý IV/2013.

Doanh thu thuần quý IV/2013 giảm nhẹ 3,4% so với cùng kỳ nhưng tỷ lệ giá vốn/doanh thu đã giảm 2% giúp cho lợi nhuận gộp tăng tới 53,6% và đạt 22,6 tỷ.

Tuy nhiên, do doanh thu tài chính giảm rất mạnh trong khi chi phí tài chính lại tăng 5,3% nên lợi nhuận sau thuế trong quý IV/2013 chỉ còn 6,5 tỷ - tăng 5,8% so với quý IV/2012.

Doanh thu cả năm lại giảm tới 37,7% và chỉ còn 1509,4 tỷ. Tuy vậy, giá vốn giảm mạnh vẫn là thuận lợi lớn nhất cho VMD và lợi nhuận gộp đạt 89,3 tỷ. Mặc dù chi phí tài chính giảm 50,6% nhưng doanh thu tài chính còn giảm mạnh hơn và chỉ có 57,9 tỷ nên lợi nhuận sau thuế cả năm 2013 của VMD còn được 17 tỷ - giảm 11,5% so với 2012.

Với kết quả này, VMD không hoàn thành cả kế hoạch doanh thu lẫn lợi nhuận.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm tới 205,7 tỷ chủ yếu do tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ giảm hơn 980 tỷ trong khi tiền chi trả cho người bán chỉ giảm 708 tỷ, tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh tăng thêm tới 574 tỷ.

Tuy vậy, dòng tiền tài chính 260,8 tỷ đã đủ bù đắp cho các hoạt động còn lại và nâng tiền thuần trong kỳ lên 58,3 tỷ đồng.

Hà Phương

trangntm

Theo Trí thức trẻ/HSX

Trở lên trên