MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trích lập dự phòng phải thu gần 630 tỷ, OCH lỗ hợp nhất 867 tỷ đồng trong năm 2014

22-07-2015 - 17:20 PM | Doanh nghiệp

Mảng bánh kẹo, kinh doanh đồ uống đã đem lại doanh thu lớn nhất cho công ty với con số 394 tỷ đồng - chiếm tỷ trọng 50% và tăng 70% so với năm trước

CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (mã: OCH) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2014.

Theo đó, năm 2014, OCH đạt 785,4 tỷ đồng doanh thu thuần - tăng 17,5% so với năm 2013. Mảng bánh kẹo, kinh doanh đồ uống đã đem lại doanh thu lớn nhất cho công ty với con số 394 tỷ đồng - chiếm tỷ trọng 50% và tăng 70% so với năm trước. Đứng thứ 2 là mảng khách sạn, đem lại 223,4 tỷ đồng.

Trong năm 2014, OCH không có khoản doanh thu 12,8 tỷ từ cho thuê bất động sản đầu tư. Doanh thu từ nhượng quyền kinh doanh bất động sản cũng giảm mạnh từ 61,7 tỷ còn 12,2 tỷ nhưng doanh thu cung cấp dịch vụ lại tăng vọt từ 52,6 tỷ lên 158 tỷ.

Tỷ lệ giá/doanh thu giảm nhẹ từ 63,3% xuống còn 62% giúp cho lợi nhuận gộp tăng hơn 22% và đạt 299 tỷ đồng.

Tuy nhiên, doanh thu tài chính giảm hơn 70% mà chủ yếu là do sự sụt giảm của khoản doanh thu tài chính khác. Và cũng giống như trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của công ty mẹ, khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi trị giá 628 tỷ đồng đối với ông Hà Trọng Nam - Chủ tịch HĐQT của công ty là nguyên nhân chính khiến cho chi phí quản lý doanh nghiệp tăng vọt lên mức 966 tỷ.

Theo đó, báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán của OCH đã ghi nhận mức lỗ 867 tỷ đồng trong năm 2014. Phần lỗ thuộc về cổ đông công ty mẹ là 876 tỷ đồng.

 

 

Dù vậy, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của OCH ghi nhận sự cải thiện đáng kể khi đạt mức 46,4 tỷ đồng trong khi năm 2013, dòng tiền này âm 585 tỷ. Sự cải thiện chủ yếu đến từ việc giảm mạnh các khoản phải thu. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2014 cho thấy, khoản phải thu gần 302 tỷ đối với Công ty TNHH MTV Thương Mại và Dịch vụ Hương Việt (theo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của CTCP bất động sản Việt Bắc ký kết năm 2013) đã được thu hồi toàn bộ.

Nhưng do tăng tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác nên dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư đãâm 47 tỷ và dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính âm 7,5 tỷ.

Theo đó, dòng tiền thuần trong năm 2014 âm 8 tỷ - cải thiện hơn so với con số âm 35,7 tỷ trong năm 2013.

Mai Linh

HNX

Trở lên trên