MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

TTC, MCP: Báo lãi năm 2012

23-01-2013 - 07:23 AM | Doanh nghiệp

TTC, MCP: Báo lãi năm 2012

Lũy kế năm 2012, MCP đạt 332,79 tỷ đồng doanh thu, giảm 11% và lợi nhuận sau thuế đạt 20,76 tỷ đồng, giảm 40% so với năm 2011. EPS năm 2012 đạt 2.011 đồng.

Công ty Cổ phần gạch men Thanh Thanh (TTC) công báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.

Theo đó, quý 4/2012 TTC đạt 68,23 tỷ đồng doanh thu, giảm 20% và lợi nhuận sau thuế đạt  vỏn vẹn 710 triệu đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả, năm 2012 doanh thu của TTC đạt 341,27 tỷ đồng, tăng 7% và lợi nhuận sau thuế đạt 8,16 tỷ đồng, tăng đột biến so với năm 2011. EPS năm 2012 đạt 1.370 đồng.

So với kế hoạch của ĐHCĐ giao phó 328,2 tỷ đồng doanh thu và 3,9 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, kết thúc năm 2012, TTC đã hoàn thành vượt chỉ tiêu.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

68.23

85.73

-20.41%

341.27

319.01

6.98%

Lợi nhuận gộp

7.11

6.89

3.19%

33.81

27.18

24.39%

LNTT

0.71

0.67

5.97%

8.16

2.72

200.00%

LNST

0.71

0.67

5.97%

8.16

2.72

200.00%

EPS (đồng)

119

133

 

1.370

457

 

Công ty Cổ phần in và bao bì Mỹ Châu (MCP) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và năm 2012.

Doanh thu thuần quý 4/2012 đạt 96,05 tỷ đồng, giảm 20% và lợi nhuận sau thuế đạt 5,98 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ năm trước.

Quý 4/2012 doanh thu tài chính giảm 85% so với cùng kỳ, các khoản chi phí trong kỳ đều giảm theo doanh thu .

Lũy kế năm 2012, MCP đạt 332,79 tỷ đồng doanh thu, giảm 11% và lợi nhuận sau thuế đạt 20,76 tỷ đồng, giảm 40% so với năm 2011. EPS năm 2012 đạt 2.011 đồng.

So với kế hoạch kinh doanh của ĐHCĐ giao phó đạt doanh thu 450 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 45 tỷ đồng , kết thúc năm 2012 MCP đạt 74% doanh thu và 60% lợi nhuận trước thuế so với kế hoạch năm.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Quý 4/2012

Quý 4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

96.05

119.77

-19.80%

332.79

374.27

-11.08%

LNTT

7.98

17.61

-54.68%

27.68

45.98

-39.80%

LNST

5.98

13.2

-54.70%

20.76

34.49

-39.81%

EPS (đồng)

580

1.333

 

2.011

3.656

 

Hồng Vân

cucpth

TTC/MCP

Trở lên trên