MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dược Hậu Giang (DHG): Kế hoạch lãi trước thuế 853 tỷ đồng năm 2022; trình phương án chia cổ tức tỷ lệ 35% cho năm 2021

Dược Hậu Giang (DHG): Kế hoạch lãi trước thuế 853 tỷ đồng năm 2022; trình phương án chia cổ tức tỷ lệ 35% cho năm 2021

Năm 2021 Dược Hậu Giang lãi trước thuế 865 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch được giao.

Ngày 18/3 tới đây CTCP Dược Hậu Giang (mã chứng khoán DHG) sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Danh sách cổ đông tham dự được chốt vào ngày 15/2/2022.

Kết quả kinh doanh năm 2021

BCTC kiểm toán năm 2021 của Dược Hậu Giang ghi nhận doanh thu thuần cả năm đạt 4.003 tỷ đồng, tăng 10,7% so với năm 2020. Trong năm doanh thu tài chính đạt 123 tỷ đồng (giảm 17 tỷ đồng so với cùng kỳ). Chi phí tài chính hơn 99 tỷ đồng (giảm 20 tỷ đồng so với cùng kỳ), trong đó chi trả lãi vay 12 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng hơn 100 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 803 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm được 45 tỷ đồng xuống còn 257 tỷ đồng.

Những yếu tố trên tác động khiến cho lợi nhuận trước thuế còn 865 tỷ đồng, hoàn thành và vượt nhẹ hơn 1% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm (853 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt 776 tỷ đồng, tăng 5,1% so với lợi nhuận đạt được năm 2020 – đây cũng là mức lãi lớn nhất công ty đạt được theo năm.

Dược Hậu Giang (DHG): Kế hoạch lãi trước thuế 853 tỷ đồng năm 2022; trình phương án chia cổ tức tỷ lệ 35% cho năm 2021 - Ảnh 1.

Tính đến 31/12/2021 Dược Hậu Giang còn 807 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 1.668 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và hơn 6 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Với kết quả đạt được, Dược Hậu Giang trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, trong đó đề xuất chia cổ tức tỷ lệ 35% cho cổ đông, tăng 5% so với kế hoạch ban đầu là 30%. Nếu được Đại hội cổ đông thông qua, Dược Hậu Giang sẽ dành khoảng 457 tỷ đồng để chia cổ tức năm 2021.

Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Năm 2022 Dược Hậu Giang đặt mục tiêu đạt 4.220 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 5,4% so với doanh thu đạt được năm 2021. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 853 tỷ đồng, bằng với chỉ tiêu đặt ra cho năm 2021 và phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 30% bằng tiền mặt cho cổ đông.

https://cafef.vn/duoc-hau-giang-dhg-ke-hoach-lai-truoc-thue-853-ty-dong-nam-2022-trinh-phuong-an-chia-co-tuc-ty-le-35-cho-nam-2021-20220302111231309.chn

Mai Nguyễn

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên