MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dược phẩm Imexpharm (IMP): Lợi nhuận quý 1/2021 đạt 42 tỷ đồng, chuẩn bị chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%

Dược phẩm Imexpharm (IMP): Lợi nhuận quý 1/2021 đạt 42 tỷ đồng, chuẩn bị chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%

Lên kế hoạch cho quý 2/2021, Công ty kỳ vọng doanh thu 364 tỷ đồng, LNTT đạt 75,4 tỷ đồng.

Dược phẩm Imexpharm (IMP) vừa công bố tình hình kinh doanh quý 1/2021 và lên kế hoạch cho quý 2/2021. Chi tiết, quý đầu năm, doanh thu Công ty đạt 296,4 tỷ đồng, giảm 2,4% so với cùng kỳ. Khấu trừ chi phí, IMP thu về gần 42 tỷ LNST, tăng nhẹ 1,7%.

Dược phẩm Imexpharm (IMP): Lợi nhuận quý 1/2021 đạt 42 tỷ đồng, chuẩn bị chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15% - Ảnh 1.

Lên kế hoạch cho quý 2/2021, Công ty kỳ vọng doanh thu 364 tỷ đồng, LNTT đạt 75,4 tỷ đồng. Tương ứng, nửa đầu năm doanh thu tăng 11% lên 665 tỷ, thực hiện 43,5% kế hoạch và LNTT tăng 18% lên 130,6 tỷ đồng, thực hiện 45% chỉ tiêu năm.

Dược phẩm Imexpharm (IMP): Lợi nhuận quý 1/2021 đạt 42 tỷ đồng, chuẩn bị chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15% - Ảnh 2.

Công ty cũng lên kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020, ngày cuối cùng chốt danh sách nhằm ngày 24/6/2021. Tỷ lệ chia 15% bằng tiền, ngày chi trả 16/7.

Túc Mạch

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên