MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gánh nặng chi phí lãi vay, Lộc Trời (LTG) báo lãi quý 3 giảm 47% so với cùng kỳ

31-10-2018 - 11:21 AM | Doanh nghiệp

Tính chung 9 tháng đầu năm 2018 Lộc Trời báo lãi sau thuế 236 tỷ đồng, mới hoàn thành 51% kế hoạch năm.

CTCP Tập đoàn Lộc Trời (mã chứng khoán LTG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2018 với kết quả doanh thu đạt 2.012 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Tuy nhiên chi phí giá vốn tăng gần 19% nên dẫn đến lợi nhuận gộp chỉ còn 391, tỷ đồng, giảm gần 10% so với quý 3 năm ngoái.

Chi phí tài chính trong quý tăng đột biến 23 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên trên 51 tỷ đồng chủ yếu do tăng chi phí lãi vay. Đến cuối quý 3 Lộc Trời ghi nhận tổng nợ phải trả tăng gần 700 tỷ đồng, lên 4.971 tỷ đồng, trong đó riêng vay ngắn hạn 3.389 tỷ đồng (tăng 1.244 tỷ đồng so với đầu năm) và còn thêm 220 tỷ đồng vay dài hạn.

Gánh nặng chi phí lãi vay, Lộc Trời (LTG) báo lãi quý 3 giảm 47% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Đây là những nguyên nhân chính dẫn tới dù doanh thu tăng nhưng lợi nhuận sau thuế quý 3 của Lộc Trời giảm 47% so với cùng kỳ, đạt 44,7 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018 doanh thu thuần đạt 6.423 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ và hoàn thành 78% kế hoạch năm. Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu từ thuốc bảo vệ thực vật đạt 3.453 tỷ đồng, chiếm 45% tổng doanh thu. Doanh thu bán lương thực - gạo đóng góp 32% tổng doanh thu, còn lại là doanh thu bán hạt giống cây, bao bì, xây dựng...

Gánh nặng chi phí lãi vay, Lộc Trời (LTG) báo lãi quý 3 giảm 47% so với cùng kỳ - Ảnh 2.

Giá vốn tăng cao, kèm theo chi phí tài chính tăng mạnh dẫn tới LNST còn 236,2 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái và mới hoàn thành 51% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt gần 234 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 3/2018 lượng hàng tồn kho tăng hơn 1.000 tỷ đồng, lên 3.177 tỷ đồng, trong đó chủ yếu do tăng giá trị tồn kho nguyên vật liệu và thành phẩm. Tổng tài sản đạt trên 7.300 tỷ đồng, tăng gần 730 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 2.344 tỷ đồng, trong đó vốn góp chủ sở hữu 672 tỷ đồng.

"Của để dành" của Lộc Trời còn có hơn 518 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, còn có hơn 760 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, hơn 81 tỷ đồng trong các quỹ khác thuộc chủ sở hữu và 278 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Xem thêm BCTC

Mạnh Linh

Tài chính Plus

Trở lên trên