TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Hà Nội thực hiện cấp gần 1,5 triệu sổ đỏ

28-10-2016 - 14:18 PM | Bất động sản

Hà Nội thực hiện cấp gần 1,5 triệu sổ đỏ
Ảnh minh họa.

Trong năm qua, với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành Thành phố, công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã đạt được những kết quả tích cực.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố”, tính đến cuối tháng 9 năm 2016, Thành phố đã cấp giấy chứng nhận cho gần 1,5 triệu thửa đất, căn hộ.

Trong đó, 100% các trường hợp sử dụng đất đủ điều kiện và kê khai đăng ký đã được cấp giấy chứng nhận, đạt 90% hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trong các khu dân cư, đạt 78% căn hộ tại các dự án phát triển nhà ở, đạt 65% thửa đất do các tổ chức sử dụng; 358 thửa đất do các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng sử dụng; cấp được trên 723,8 ngàn giấy chứng nhận đất nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa, tương đương 37,6%.

Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện quyết liệt trong năm 2016, 2017, các cấp, các ngành, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội Thành phố tập trung đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm với mục tiêu: Đến trước 31/12/2016, toàn Thành phố hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận sau dồn điền, đổi thửa; trước 01/7/2017, hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đảm bảo đúng quy định.

Tại Thông báo số 428-TB/TU của Thành ủy Hà Nội chỉ rõ: Mỗi cấp ủy, tập thể lãnh đạo địa phương, đơn vị phải ý thức rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. địa phương, đơn vị nào không hoàn thành Kế hoạch cấp giấy chứng nhận được cấp có thẩm quyền giao thì cấp ủy đảng, chính quyền, trước hết là đồng chí bí thư cấp ủy phải chịu trách nhiệm trước cấp ủy cấp trên; lấy hiệu quả trong công tác cấp giấy chứng nhận là tiêu chí quan trọng đánh giá chất lượng hoạt động và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống chính trị ở mỗi cơ quan, địa phương.

Xác định rõ những khó khăn, thuận lợi; xây dựng kế hoạch, phân kỳ cụ thể số lượng giấy chứng nhận cấp từng tháng, từng quý; bố trí nguồn lực hợp lý để thực hiện, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý đất đai và cấp giấy chứng nhận, nhất là cán bộ cấp huyện, cấp xã…

Theo Nguyễn Công

Lao động thủ đô

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên